Cyfres newydd

Mae pobl yn eistedd ym mhobman. O'r cyntedd i'r car i'r awyren, mae HARA yn cynnig CHAIR atebion arloesol. Fel y cadeiriau swyddfa o HARA CHAIR Mae'r seddi ceir a weithgynhyrchir yn unigol a seddi awyren hefyd yn dilyn yr egwyddor o symud eistedd.

Mae technoleg yn datblygu'n ddiwrthdro. Mae bywyd yn newid fwyfwy. Mae eistedd am oriau bellach yn rhan annatod o'r drefn ddyddiol. Ond heddiw mae'n rhaid i mi ddioddef o boen cefn niedioddef mwy. Wedi'r cyfan, mae cadeiriau swyddfa, seddi ceir a seddi awyrennau hefyd wedi esblygu.

Yn debyg i gadeiriau swyddfa HARA CHAIR Mae seddi ceir a seddi awyren hefyd yn cefnogi eistedd sy'n symud. Mewn rhai gwledydd Asiaidd fel Korea, Japan a Gwlad Thai, mae symud eistedd bellach bron yn rhan o fywyd bob dydd. Hyd yn oed yn ystafelloedd aros awdurdodau a sefydliadau cyhoeddus, gall ymwelwyr gymryd sedd yno ar fannau eistedd a rennir. Yn y dyfodol, gallai hyd yn oed seddi awyrennau ergonomig a seddi ceir cyfeillgar yn ôl wneud teithiau hir yn fwy cyfforddus.

Nie mwy o syndrom dosbarth economi

Go brin y gellir osgoi eistedd yn aml, siwrneiau car hir neu hediadau pellter hir mewn gwaith bob dydd - ond gellir eistedd yn statig ac yn cam. Mae eistedd ansymudol yn straenio'r asgwrn cefn ac yn gadael i'r cyhyrau craidd lacio. Mae'n cyfyngu'r organau mewnol ac yn blocio llif y gwaed ac anadlu. Mae eistedd yn aml yn dod yn faich unochrog yn gyflym os byddwch chi'n aros yn ansymudol ynddo am gyfnod rhy hir. Tensiwn poenus yw'r canlyniad.

Yn enwedig ar hediadau pellter hir, gall y rhyddid symud cyfyngedig hefyd hyrwyddo datblygiad ceuladau gwaed. Mae'r adrannau dosbarth economi cul yn yr awyren yn cyfyngu'n ddifrifol ar y rhyddid i symud. Mae teithiau cerdded hir yn y coridorau yr un mor amhosibl ar yr awyren â gymnasteg. Mae'r canlyniadau'n ddramatig. Os yw ceulad gwaed sy'n ffurfio yn y goes yn cyrraedd y galon neu'r ysgyfaint yn y llif gwaed, mae marwolaeth sydyn yn debygol.

P'un ai ar yr awyren, yn y car neu yn y meddyg, dylai unrhyw un sy'n gorfod eistedd am amser hir felly newid ystum yn aml. Eistedd yn symud yw'r arwyddair. Mae'r sedd car neu'r sedd awyren orau yn ddiwerth wrth gwrs os na symudwch ymlaen. Mae'n rhaid i chi symud eich hun, ond mae yna gadeiriau sy'n mynd ati i orfodi'r corff i eistedd yn symud.

Mae ailfeddwl yn digwydd, nid yn y swyddfa yn unig. Gallai cadeiriau aros symudol dau ddimensiwn yn yr ystafelloedd ymgynghori a'r neuaddau aros ddod yn safon yn y wlad hon yn fuan hefyd. A gallai seddi ceir ergonomig a seddi awyren wneud yn fuan bod ar y ffordd ac yn yr awyr hyd yn oed yn fwy hamddenol a chyfeillgar i'r cefn.

HARA CHAIR hefyd yn derbyn archebion arbennig a gorchmynion cyfanwerthu swmp. Mae cynyrchiadau tymor byr hefyd yn bosibl trwy drefniant. Cysylltwch â ni.