AGB

Haratech -yhtiö, Dillingerstr.6, D-89415 Lauingen, jäljempänä myyjä.

1 § Yleistä, määritelmät

(1) Myyjä tarjoaa tavaroita verkkosivuston verkkokaupan kautta. Seuraavia yleisiä ehtoja sovelletaan myyjän ja asiakkaan väliseen liikesuhteeseen tilauksen tekohetkellä voimassa olevassa versiossa.

(2) Kuluttajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka tekee oikeudellisen liiketoimen tarkoituksiin, jotka eivät ole pääasiassa kaupallisia tai itsenäisiä ammatinharjoittajia. Yrittäjä i. S. d. Ehdot ovat luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä tai oikeuskelpoisia kumppanuuksia, jotka oikeustoimea tehdessään toimivat kaupallisessa tai itsenäisessä ammattitoiminnassaan. Asiakkaat i. S. d. Ehdot ovat sekä kuluttajia että yrittäjiä.

(3) Yksittäiset sopimukset ovat etusijalla näihin ehtoihin nähden. Poikkeavat, ristiriitaiset tai täydentävät ehdot eivät ole osa sopimusta, ellei niiden voimassaolosta ole erikseen sovittu.

§ 2-sopimus

(1) Tavaroiden esittely myyjän verkkosivustolla ei ole oikeudellisessa mielessä tarjous, vaan pelkkä tarjous asiakkaalle tarjouksen tekemiseen oikeudellisessa mielessä. Tilatut tavarat voivat erota hieman kohtuullisesti Internetissä esitetyistä tavaroista teknisesti vaadittujen näyttövaihtoehtojen takia, etenkin värit voivat poiketa, jos tämä on kohtuullista.

(2) Asiakkaan tilauksen voi tehdä myyjän verkkosivustolla, sähköpostitse, faksilla tai kirjallisesti. Asiakkaan tilaus edustaa sitovaa tarjousta tehdä tilattujen tuotteiden ostosopimus.

(3) Myyjä vahvistaa välittömästi faksilla tai sähköpostilla asiakkaan tilauksen vastaanottamisen.

a) Ennakkomaksun, pankkisiirron tai luottokortin tapauksessa ostosopimus ei tule voimaan tällä tilauksen vahvistuksella, vaan vain lähettämällä erillinen sähköposti, jossa on tilausvahvistus, tai tavaroiden toimitus. Myyjällä on oikeus hyväksyä tilauksen sisältämä sopimustarjous 5 työpäivän kuluessa. Sähköisesti tilattujen tavaroiden osalta myyjällä on oikeus hyväksyä tilaus kahden työpäivän kuluessa vastaanottamisesta. Hyväksyntä on sama, jos myyjä toimittaa tilatut tuotteet tänä aikana.

b) PayPalilla maksettaessa sopimus tehdään asiakkaan maksuohjeella.

(4) Sopimus tehdään varaamalla, että virheellisen tai epäasianmukaisen itse toimittamisen tapauksessa, ei tai vain osittain. Tämä pätee vain siinä tapauksessa, että myyjä ei ole vastuussa toimituksen laiminlyönnistä ja myyjä on tehnyt toimittajan kanssa erityisen huolellisen liiketoimen asianmukaisella huolella. Myyjä pyrkii kaikin tavoin hankkimaan tavarat. Muussa tapauksessa vastike palautetaan välittömästi. Jos tavaroita ei ole saatavana tai ne ovat vain osittain saatavilla, asiasta ilmoitetaan asiakkaalle välittömästi.

(5) Jos asiakas tilaa tavarat sähköisesti, myyjä tallentaa sopimuksen tekstin ja lähettää asiakkaalle laillisesti sitovat ehdot yhdessä sopimuksen tekemisen jälkeen sähköpostitse.

§ 3-nimikkeen säilyttäminen

(1) Kuluttajien tapauksessa myyjä varaa tavaroiden omistusoikeuden, kunnes kauppahinta on maksettu kokonaisuudessaan. Yrittäjien tapauksessa myyjä säilyttää tavaroiden omistusoikeuden, kunnes kaikki käynnissä olevan liikesuhteen saamiset on ratkaistu kokonaan.

(2) Jos asiakas rikkoo sopimusta, etenkin jos hän on maksuviivästyksessä, jos asiakas antaa virheellisiä tietoja luottokelpoisuudestaan ​​tai jos maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamista haetaan, myyjällä on oikeus - tarvittaessa asettamisen jälkeen määräaika - peruuttaa sopimus ja luopua tavarahakemuksesta, jos asiakas ei ole toimittanut tai ei ole toimittanut korvausta kokonaan.

(3) Yrittäjällä on oikeus myydä tavarat tavanomaisessa liiketoiminnassa. Hän on jo nyt kaikki väitteet i. H. d. Laskusumma, joka kertyy hänelle jälleenmyynnin kautta kolmannelle osapuolelle. Myyjä hyväksyy toimeksiannon. Toimeksiannon jälkeen yrittäjällä on lupa periä korvausvaatimus. Myyjä pidättää oikeuden periä vaatimus itse heti, kun yrittäjä ei täytä maksuvelvoitteitaan asianmukaisesti ja on maksamatta.

(4) Myyjä sitoutuu vapauttamaan asiakkaan pyynnöstä arvopaperit, joihin hänellä on oikeus, jos arvopapereiden realisointiarvo ylittää vakuudellisen vaatimuksen yli 10%. Vapautettavien arvopapereiden valinta on pakollista myyjän ollessa kyseessä.

§ 4 palkka

(1) Määritetty ostohinta on sitova. Kauppahinta sisältää arvonlisäveron. Lähetyksen aikana aiheutuvat lisäkustannukset sisältyvät lähetyskulujen yhteenvetoon / toimitusrajoituksiin. Pakkauskustannukset sisältyvät jo lähetyskustannuksiin.

(2) Asiakas sitoutuu maksamaan kokonaishinnan 14 päivän kuluessa tilauksen vahvistuksen vastaanottamisesta sähköpostilla tai laskulla. Määräajan jälkeen asiakas on maksamatta. Viivästyksen aikana kuluttajalle on velkaa. H. v. 5 prosenttiyksikköä peruskorkoa korkeampi. Viivästymisen aikana yrittäjä on velkaa rahaa i. H. v. 8 prosenttiyksikköä peruskorkoa korkeampi. Myyjä pidättää oikeuden vaatia yrittäjältä suurempaa vahingonkorvausta.

(3) Asiakkaalla on oikeus kuitata vain, jos myyjä on laillisesti vahvistanut, tunnustanut tai kiistänyt hänen vastavaatimuksensa. Ostajan oikeus korvata tämän sopimussuhteen aloittamisesta tai toteuttamisesta johtuvat sopimus- ja muut vaatimukset eivät vaikuta. Asiakas voi käyttää pidätysoikeutta vain, jos hänen vastavaatimuksensa perustuu samaan sopimussuhteeseen.

§ 5 maksuvaihtoehdot

(1) Asiakkaat voivat maksaa kauppahinnan etukäteen / pankkisiirrolla tai PayPalilla.

(2) Maksaessaan PayPalilla asiakkaan tulee rekisteröityä osoitteessa www.paypal.de. Paypal.de: n käyttöehdot ovat voimassa

[www.paypal.de]

(3) Löydät tietoja valitun maksutavan mahdollisista kustannuksista asiakastiedoistamme ja verkkosivustomme maksutapojen yleiskatsauksesta.

§ 6 merenkulku

(1) Myyjä toimittaa yksinomaan lähetyskuluja koskevassa yleiskatsauksessa / toimitusrajoituksissa määriteltyihin maihin.

(2) Saksan sisäisten toimitusten toimitusaika on määritetty kyseisellä tarjoussivulla. Toimituskauden alku määritetään (valitusta maksutavasta riippuen) kappaleiden 3–5 mukaisesti.

(3) Kun maksat etukäteen / pankkisiirrolla tai PayPalilla, toimitusaika alkaa yhden päivän kuluttua maksun vastaanottamisesta.

(4) Tiedot Saksan ulkopuolisten toimitusten toimitusajoista löytyvät asiakastiedoistamme ja toimituskulujen / toimitusrajoitusten yleiskatsauksesta.

(5) Jos jakson alku tai loppu on lauantai, sunnuntai tai yleinen vapaapäivä, jakson alku tai loppu siirretään seuraavaan työpäivään.

(6) Oikeiden toimitusten varaamisen yhteydessä myyjä viittaa näiden ehtojen 2 §: n 4 momenttiin.

(7) Myyjällä on oikeus tehdä osittaisia ​​toimituksia siltä osin kuin asiakkaalta voidaan odottaa osittaista toimitusta, ottaen huomioon hänen edunsa. Asiakkaalle ei tule aiheutua lisäkustannuksia.

§ 7 Riskien siirto

(1) Kuluttajien tapauksessa myydyn tavaran vahingossa tapahtuvan katoamisen ja vahingoittumisen vaara siirtyy kuluttajalle tavaroiden luovutuksen yhteydessä, vaikka tavarat myydään postitse.

(2) Yrittäjien tapauksessa tavaroiden vahingossa tapahtuvan häviämisen ja vahingoittumisen vaara siirtyy yrittäjälle, kun tavarat luovutetaan tai postimyynnin yhteydessä tavaroiden luovutuksen yhteydessä huolitsija, rahdinkuljettaja tai henkilö tai laitos, joka on muuten nimetty suorittamaan siirtoa.

(3) Luovutusvaihto on sama, jos asiakas ei hyväksy päätöstä.

§ 8-takuu

(1) Asiakkaalla on lakisääteinen takuuoikeus, jota muutetaan näiden ehtojen 8, 9 §: n mukaisesti.

(2) Tilatut tavarat voivat kohtuullisen rajoissa poiketa hieman Internetissä esitetyistä tavaroista. Viitataan näiden yleisten ehtojen 2 luvun 1 kohtaan.

(3) Kuluttajat voivat valita, pyytävätkö he lisäsuoritusta korjaamalla vai vaihtamalla. Myyjällä on oikeus kieltäytyä valitusta lisäsuoritustyypistä, jos se on mahdollista vain suhteettomilla kustannuksilla ja muulla täydentävällä suorituksella ei ole merkittäviä haittoja kuluttajalle. Yritysten tapauksessa myyjä antaa alun perin takuun tavaravirheille valitsemallaan tavalla korjaamalla tai vaihtamalla.

(4) Jos lisäsuoritukset epäonnistuvat, asiakas voi periaatteessa valita ostohinnan alennuksen (alennus), sopimuksen purkamisen (peruuttamisen) tai vahingonkorvauksen suorituksen sijasta. Vain pienten vikojen tapauksessa asiakkaalla - molempien osapuolten edut huomioon ottaen - ei ole peruuttamisoikeutta. Suorituskyvyn sijasta korvauksen sijasta asiakas voi vaatia hukkaan menneiden kustannusten korvaamista Saksan siviililain (BGB) 284 §: n mukaisesti, jonka hän teki tukeutuen tavaroiden vastaanottamiseen ja jonka hänen oli kohtuudella sallittu suorittaa. Jos asiakas valitsee korvauksen suorituksen sijasta, sovelletaan vastuuseen liittyviä rajoituksia näiden ehtojen 9 §: n 1 momentin mukaisesti.

(5) Yrittäjien on ilmoitettava myyjälle toimitettujen tavaroiden ilmeisistä puutteista kahden viikon kuluessa tavaroiden vastaanottamisesta; Muussa tapauksessa takuuvaateiden esittäminen on suljettu pois. Ajoissa tapahtuva lähettäminen tai ilmoittaminen riittää määräajan noudattamiseen. Kauppiaille sovelletaan Saksan kauppalain (HGB) 2 §: ää.

(6) Jos asiakas on yrittäjä, vain myyjän tuotekuvaus katsotaan hyväksytyksi tavaroiden laaduksi. Valmistajan julkiset lausunnot, ylennykset tai mainokset eivät edusta tavaroiden sopimukseen perustuvaa laatua.

(7) Takuuaika kuluttajille on 2 vuotta tavaroiden toimittamisesta. Tästä poiketen yrittäjien takuuaika on yksi vuosi toimituksesta. Käytettyjen tuotteiden takuuaika on myös yksi vuosi tavaroiden toimittamisesta. Yhden vuoden takuuaikaa ei sovelleta, jos myyjä on syyllistynyt törkeään huolimattomuuteen.Ei myöskään myyjälle johtuvan fyysisen vamman tai terveydellisen vahingon tai asiakkaan hengen menetyksen tapauksessa. takuu tai toimituksen yhteydessä takautuminen BGB: n 1, 1 §: n mukaisesti. Tämä ei vaikuta myyjän tuotevastuulain mukaiseen vastuuseen.

(8) Sen estämättä, mitä 7 kohdassa säädetään, normaalia vanhentumisaikaa sovelletaan, jos myyjä on piilottanut vian vilpillisesti.

(9) Myyjä ei anna asiakkaalle mitään takuita oikeudellisessa mielessä, ellei toisin ole erikseen sovittu. Valmistajan takuita ei muuteta.

(10) Linkki verkkovälitteisen riidanratkaisun verkkosivustolle.

Linkki: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Ota yhteyttä sähköpostiosoitteeseen riidanratkaisuun verkossa.

Sähköposti: info@harastuhl.de

§ 9 Vastuun rajoitukset

(1) Huolimattomasti tullirikkomuksissa vastuu rajoittuu ennakoitavaan, sopimukselle tyypilliseen, keskimääräiseen vahinkoon tavaran tyypistä riippuen. Tämä koskee myös myyjän laillisen edustajan tai sijaisen edustajan tai sijaisen edustajan lievästi huolimattomia velvollisuuksien rikkomuksia. Myyjä ei ole vastuussa merkityksettömien sopimusvelvoitteiden lievästä huolimattomuudesta. Toisaalta hän on vastuussa asiakkaan sopimusperusteisen oikeudellisen aseman rikkomisesta. Keskeiset sopimusoikeudelliset asemat ovat ne, jotka sopimuksen on annettava asiakkaalle sopimuksen sisällön ja tarkoituksen mukaan. Myyjä on vastuussa myös sellaisten velvoitteiden rikkomisesta, joiden täyttäminen mahdollistaa ensinnäkin sopimuksen moitteettoman toteuttamisen ja jonka noudattamiseen asiakas voi luottaa.

(2) Edellä mainittuja vastuurajoituksia ei sovelleta takauksiin ja / tai tuotevastuihin liittyviin asiakkaiden vaatimuksiin. Lisäksi vastuun rajoituksia ei sovelleta pahantahtoisuuteen, olennaisen sopimusvelvoitteen rikkomiseen, myyjälle johtuvaan fyysiseen ja terveydelliseen vahinkoon tai asiakkaan hengen menettämiseen.

(3) Myyjä on vastuussa vain verkkokaupan verkkosivuston omasta sisällöstä. Siltä osin kuin pääsy muille verkkosivustoille on mahdollista linkkien avulla, myyjä ei ole vastuussa siellä olevasta kolmannen osapuolen sisällöstä. Hän tekee oudoista sisällöistä omistamattomia. Jos myyjä saa tietoonsa ulkopuolisten verkkosivustojen laitonta sisältöä, hän estää välittömästi pääsyn näille sivuille.

§ 10 Loppusäännökset

(1) Sovelletaan Saksan liittotasavallan lakia. Kuluttajien osalta, jotka eivät tee sopimusta ammatillisista tai kaupallisista syistä, tätä lakivalintaa sovelletaan vain siltä osin kuin kuluttajan asuinvaltion lain pakollisilla säännöksillä annettua suojaa ei peruuteta. YK: n myyntilain määräyksiä ei sovelleta. Kohdat 141, 350 TDSG eivät muutu.

(2) Jos asiakas on kauppias, julkisoikeudellinen oikeushenkilö tai erityinen julkisoikeudellinen rahasto, kaikissa sopimuksesta johtuvissa riidoissa toimivalta on myyjän toimipaikan tuomioistuimella, ellei lainkäyttövalta on annettu. Myyjällä on kuitenkin myös oikeus nostaa kanne kauppiaan asuin- tai toimipaikassa. Pätevyys, joka voidaan perustella yksinomaisella toimivallalla, on edelleen koskematon.

Asiakastiedot etäsopimusten tekemisestä ja lisätietoja sähköisestä sopimusten tekemisestä.

A. Asiakkaan tiedot etäsopimusten tekemisestä.

Seuraavat tiedot täyttävät laillisen velvollisuutemme antaa tietoja etämyyntisopimuksista ja sähköisistä liiketoimista.

Yleiset käyttöehtomme (GTC) löytyvät seuraavasta linkistä: https://www.harastuhl.de/agb/

Saat kaikki tiedot kirjallisesti viimeistään tavaroiden toimituksen yhteydessä. Voit myös tulostaa nämä tiedot tai tallentaa ne kiintolevylle.

1. Palveluntarjoajan henkilöllisyys

Teet etämyyntisopimuksia

Haratechin osakeyhtiö
Dillingerstr. 6
D-89415 Lauingen
Toimitusjohtaja: Wolfgang Gruber

Puhelin: +49 (0) 9072701169
Faksi: +49 (0) 32226881708
Sähköposti: info@harastuhl.de

Rekisterituomioistuin: Augsburgin käräjäoikeus
Rekisterinumero: HRB-25919
Liikevaihtoveron tunnus 27 §: n mukaan arvonlisäverolaki: DE 276703958

2. johtopäätös

(1) Asiakas voi valita tuotteita valikoimasta ja kerätä ne ns. Ostoskoriin Lisää ostoskoriin -painikkeella. Painikkeella "Osta" annat meille sitovan tarjouksen ostaa tuotteita ostoskorissasi. Ennen tilauksen lähettämistä asiakas voi muuttaa ja tarkastella tietoja milloin tahansa. Myyjä lähettää asiakkaalle sitten automaattisen tilausvahvistuksen sähköpostitse, jossa tilaus on lueteltu ja joka voidaan tulostaa "Tulosta" -toiminnolla. Tilausvahvistus ei vielä edusta sitovaa tilauksen hyväksymistä.Sopimus ei tule voimaan ennakkomaksulla / pankkisiirrolla tai luottokortilla, vaan vain lähettämällä erillinen sähköpostiosoite tilauksen vahvistuksella tai tavaran toimitus. Myyjällä on oikeus hyväksyä tilauksen sisältämä sopimustarjous 5 työpäivän kuluessa.
Sähköisesti tilattujen tavaroiden osalta myyjällä on oikeus hyväksyä tilaus kahden työpäivän kuluessa vastaanottamisesta. Hyväksyntä on sama, jos myyjä toimittaa tilatut tuotteet tänä aikana. PayPalilla maksettaessa sopimus tehdään asiakkaan maksuohjeella.

(2) Myyjä tallentaa sopimuksen tekstin ja lähettää asiakkaalle sähköpostitse yhdessä oikeudellisesti sitovien ehtojen kanssa sopimuksen tekemisen jälkeen.

Lisätietoja löytyy käyttöehdoistamme: https://www.harastuhl.de/agb/

3. Toimitus ja toimitusvaraukset

(1) Saksan sisäisten toimitusten toimitusaika on määritetty kyseisellä tarjoussivulla. Toimituskauden alku määritetään (valitusta maksutavasta riippuen) kappaleiden 2–5 mukaisesti.

(2) Kun maksat etukäteen / pankkisiirrolla tai PayPalilla, toimitusaika alkaa maksun vastaanottamisen jälkeen.

(3) Seuraavia toimitusaikoja sovelletaan toimituksiin Saksan ulkopuolelle.

Itävalta: 3-8 työpäivää

Sveitsi, Liechtenstein: 3-8 työpäivää

Belgia, Tanska, Ranska, Irlanti, Luxemburg, Niederland, Iso-Britannianien, Suomi, Kreikka, Italia, Portugali, Spanien, Ruotsi: 3–12 arkipäivää

Muu Eurooppa: 5-15 työpäivää

(4) Jos jakson alku tai loppu on lauantai, sunnuntai tai yleinen vapaapäivä, jakson alku tai loppu siirretään seuraavaan työpäivään.

(5) Toimitus tapahtuu yksinomaan lähetyskustannusten yleiskatsauksessa / toimitusrajoituksissa määritellyissä maissa ja lähetyskulutuskatsauksessa / toimitusrajoituksissa ilmoitettujen rajoitusten tai toimitustyyppien mukaisesti. Löydät tämän myös virtuaalisesta ostoskorista.

(6) Toimitus edellyttää asianmukaista itse toimittamista.

Ehdot sisältävät lisätietoja seuraavasta linkistä: https://www.harastuhl.de/agb/

4. Ostohinta ja toimituskulut

(1) Annetut hinnat ovat kokonaishintoja euroina ja sisältävät lakisääteisen myyntiveron. Väliaikaiset erikoistarjoukset tai alennukset näytetään sellaisenaan yksittäisten tuotteiden esittelyn yhteydessä verkkosivustollamme.

(2) Laskutamme toimitus- ja toimituskulut vastaavien tavaroiden ilmoitettujen kokonaishintojen lisäksi. Vastaavat lähetyskustannukset löytyvät toimituskulujen yleiskatsauksesta / toimitusrajoituksista.

(3) Muussa tapauksessa asiakkaalle ei aiheudu lisäkustannuksia, kun hän tilaa etäviestintävälineitä.

Lisätietoja hinnoista ja toimituksista löytyy käyttöehdoistamme seuraavasta linkistä: https://www.harastuhl.de/agb/

5. Maksutavat ja maksuvälineen kustannukset

(1) Asiakkaat voivat maksaa kauppahinnan etukäteen / pankkisiirrolla tai PayPalilla.

(2) Valitusta maksuvälineestä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset näkyvät virtuaalisessa ostoskorissa ja maksuvälineiden yleiskatsauksessa.

(3) Ennakkomaksuna / pankkisiirrolla asiakkaalle ei aiheudu muita kustannuksia. Maksaessaan PayPalilla asiakkaalta veloitetaan 0,00 euron hinta.

Löydät lisätietoja maksutavoista käyttöehdoistamme ja kohdasta Maksutavat.

6. Kuluttajien peruuttamisoikeus ja näytteenottolomake

a) Kuluttajien peruuttamisoikeus

Kuluttajat - eli kaikki luonnolliset henkilöt, jotka tekevät oikeustoimia tarkoituksiin, jotka eivät ole pääasiassa kaupallisia eivätkä itsenäisiä ammatinharjoittajia - voivat peruuttaa maksullisista sopimuksista ilmoittamansa ilmoituksen seuraavin ehdoin:

Olosuhteet

vetäytyminen

Sinun täytyy peruuttaa tämä sopimus neljäntoista päivän kuluessa ilman mitään perusteluja.

Peruutuskausi on neljätoista päivää siitä päivästä, jona sinä tai kolmannen osapuolen nimi, joka ei ole liikenteenharjoittaja, on viimeinen tavara.

Käyttääksesi peruuttamisoikeuttasi sinun on ilmoitettava siitä meille (Haratech GmbH, Dillingerstrasse 6, 89415 Lauingen, puhelin: +49 (0) 9072701169, faksi: +49 (0) 32226881708 sähköposti: info@harastuhl.de). selkeä lausunto (esim. postitse, faksilla tai sähköpostitse lähetetty kirje) päätöksestäsi peruuttaa tämä sopimus. Voit käyttää tähän liitteenä olevaa peruuttamislomakemallia, mutta tämä ei ole pakollista.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Jos peruutat tämän sopimuksen, olemme valinneet kaikki sinulta saamasi maksut, mukaan lukien toimituskulut (lukuun ottamatta lisäkustannuksia, jotka aiheutuvat siitä, että valitset toisen toimitustavan kuin edullisin tavanomainen toimitus, jota tarjoamme) on maksettava takaisin välittömästi ja viimeistään neljäntoista päivän kuluessa päivästä, jolloin meille on saapunut ilmoitus sopimuksen peruuttamisesta. Palautuksessa käytämme samoja maksuvälineitä, joita käytit alkuperäisessä tapahtumassa, ellei toisin sovita kanssasi; Tästä takaisinmaksusta ei veloiteta missään tapauksessa.

Voimme kieltäytyä maksamasta takaisin sinulle, kunnes tavarat ovat takaisin tai kunnes olet toimittanut todistuksen siitä, että olet palauttanut tavarat, sen mukaan, kumpi on aikaisempi.

Sinulla on tavara unverzüglich ja joka tapauksessa viimeistään neljäntoista päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin niiden ilmoittaa meille peruuttamisesta tämän sopimuksen zurückzusenden meille tai antautumaan. Määräaika täyttyy, jos lähetät tavarat ennen 14 päivän määräaikaa.

Sinä veloitat välittömästi tavaroiden palautuskustannukset.

Sinun tarvitsee vain maksaa arvon alenemisesta tavaran jos arvo tappio johtuu olisi tarpeen niiden luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden tavarankäsittely-.

b) Peruutuslomakkeen malli

Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann Füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)

– Vastaanottaja (Haratech Limited Liability Company, Dillingerstr.6, 89415 Lauingen, Faksi: +49 (0) 32226881708 Sähköposti: info@harastuhl.de)

- I / me (*) peruuttaa täten minun / meidän (*) tekemän sopimuksen seuraavien tavaroiden ostamisesta (*) / seuraavan palvelun tarjoamisesta (*)

- Bestellt am (*) / erhalten am (*)

- Name des / der Verbraucher (t)

- Anschrift des / der Verbraucher (s)

- Unterschrift des / der Verbraucher (t) (nur bei Mitteilung auf Papier)

- Datum
________________________

(*) Unzutreffendes streichen.

1. Linkki verkkovälitteisen riidanratkaisun verkkosivustoon.

Linkki: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Ota yhteyttä sähköpostiosoitteeseen riidanratkaisuun verkossa.

Sähköposti: info@harastuhl.de

7. Takuuehdot

Asiakkaalla on lakisääteinen takuuoikeus, jota muutetaan yleisten ehtojen § 8, 9 mukaisesti.

Lisätietoja takuusta löytyy käyttöehdoistamme.

B. Asiakkaan lisätiedot sopimuksen tekemisestä sähköisesti

1. Miten se toimii?niert online-sopimuksen tekeminen kanssamme?

Kun olet löytänyt verkkokaupastamme tuotteen, joka täyttää vaatimukset, napsauta Lisää ostoskoriin -painiketta. Tuote sijoitetaan sitten ostoskoriisi.

Kun napsautat Kassalle -painiketta, pääset ostoskorin sisältöön. Ostoskori näkyy yleiskatsauksessa. Tässä ostoskorin yleiskatsauksessa voit syöttää tai muuttaa haluamasi määrän tuotteita kyseiselle artikkelille "Määrä" -kenttään ja poistaa artikkelin napsauttamalla "Poista" -painiketta.

Kirjoita toimitusosoitteesi ja tarvittaessa toinen laskutusosoite ja valitse maksutapa.

Jos kaikki tiedot ovat oikein, napsauta "Osta", niin saat koko tilauksen loppuun.

Vahvistamme tilauksesi heti sähköpostitse.

Ehdot ja ehdot sisältävät myös lisätietoja.

2. Sopimustekstin tallentaminen ja pääsy asiakkaalle

Tallennamme tilaustietosi ja lähetämme ne sinulle sähköpostitse vastaanottovahvistuksessa. Saat ehdot ja ehdot sähköpostitse viimeistään sopimuksen tekemisen jälkeen.

3. Syöttövirhe

Voit korjata merkinnät milloin tahansa tilausprosessin aikana käyttämällä selaimen "Takaisin" -painiketta, joka on merkitty vasemmalle osoittavalla nuolella ja tekemällä sitten tarvittavat muutokset. Voit peruuttaa koko tilausprosessin milloin tahansa sulkemalla Internet-selaimen.

4. Sopimuksen kieli

Sinulla on mahdollisuus tehdä sopimuksia kanssamme saksaksi.

Vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt 14: n nojalla 1 ODR-VO ja § 36 VSBG:

Euroopan komissio tarjoaa foorumin online-riidanratkaisulle (OS), jota voit https://ec.europa.eu/consumers/odr löytää. Emme ole velvollisia tai halua osallistua riitojenratkaisumenettelyyn ennen kuluttajien purkamistoimistoa.