Uvjeti

Društvo s ograničenom odgovornošću Haratech, Dillingerstr.6, D-89415 Lauingen, u daljnjem tekstu prodavatelj.

§ 1. Općenito, definicije

(1) Prodavatelj nudi robu putem internetske trgovine na web stranici. Sljedeći Opći uvjeti (OUP) primjenjuju se na poslovni odnos između prodavatelja i kupca u verziji koja je vrijedila u trenutku narudžbe.

(2) Potrošač je svaka fizička osoba koja zaključi pravni posao u svrhe koje pretežno nisu niti komercijalne niti samostalne. Poduzetnik i. S. d. Odredbe i uvjeti su fizičke ili pravne osobe ili poslovno sposobna partnerstva koja prilikom zaključivanja pravnog posla djeluju u svojoj komercijalnoj ili neovisnoj profesionalnoj djelatnosti. Kupci i. S. d. Uvjeti su i potrošači i poduzetnici.

(3) Pojedinačni ugovorni ugovori imaju prednost nad ovim uvjetima. Odstupajući, proturječni ili dopunski uvjeti nisu dio ugovora, osim ako je njihova valjanost izričito dogovorena.

§ 2 ugovor

(1) Predstavljanje robe na web mjestu prodavatelja ne predstavlja ponudu u pravnom smislu, već samo poziv kupcu da preda ponudu u pravnom smislu. Naručena roba može se malo razlikovati u razumnom roku od robe koja se prikazuje na Internetu zbog tehnički potrebnih mogućnosti prikaza, posebno mogu postojati odstupanja u boji ako je to razumno.

(2) Kupac može poslati narudžbu na web mjestu prodavatelja, e-poštom, faksom ili u pisanom obliku. Narudžba kupca predstavlja obvezujuću ponudu za sklapanje kupoprodajnog ugovora za naručenu robu.

(3) Prodavatelj će odmah potvrditi primitak narudžbe kupca faksom ili e-poštom.

a) U slučaju plaćanja unaprijed / bankovnog prijenosa ili kreditne kartice, ugovor o kupnji ne stupa na snagu s ovom potvrdom narudžbe, već samo kada se pošalje zasebna e-pošta s potvrdom narudžbe ili se roba isporuči. Prodavatelj ima pravo prihvatiti ugovornu ponudu sadržanu u narudžbi u roku od 5 radnih dana. U slučaju robe naručene elektroničkim putem, prodavatelj ima pravo prihvatiti narudžbu u roku od 2 radna dana od primitka. Prihvaćanje je isto ako prodavatelj isporuči naručenu robu u tom roku.

b) Kada plaćate PayPalom, ugovor zaključuje kupac s uputama za plaćanje.

(4) Ugovor se zaključuje s rezervom da, u slučaju netočne ili nepravilne samostalne isporuke, ne ili samo djelomična dostava. To vrijedi samo u slučaju da prodavatelj nije odgovoran za neisporuku i ako je prodavač s dužnom pažnjom zaključio određenu transakciju pokrivanja. Prodavač će uložiti sve razumne napore kako bi nabavio robu. U protivnom će se naknada odmah vratiti. U slučaju nedostupnosti ili samo djelomične dostupnosti robe, kupac će biti odmah obaviješten.

(5) Ako kupac robu naruči elektroničkim putem, prodavatelj će spremiti tekst ugovora i poslati mu kupca zajedno s pravno obvezujućim uvjetima i odredbama putem e-pošte nakon zaključenja ugovora.

§ zadržavanje 3 naslova

(1) U slučaju potrošača, prodavatelj zadržava vlasništvo nad robom sve dok kupoprodajna cijena nije u potpunosti plaćena. U slučaju poduzetnika, prodavatelj zadržava vlasništvo nad robom sve dok se u cijelosti ne riješe svi zahtjevi iz tekućeg poslovnog odnosa.

(2) Ako kupac postupi kršeći ugovor, posebno u slučaju neizvršenja obveza plaćanja, ako kupac pruži netočne podatke o svojoj kreditnoj sposobnosti ili ako se podnese zahtjev za otvaranje stečajnog postupka, prodavatelj ima pravo - ako je potrebno nakon određivanje roka - odustati od ugovora i vratiti zahtjev za robu ako kupac nije ili nije u potpunosti pružio naknadu.

(3) Poduzetnik ima pravo preprodavati robu u redovnom poslovanju. On je već sada sve tvrdnje i. H. d. Iznos fakture koji mu nastaje preprodajom trećoj strani. Prodavatelj prihvaća zadatak. Nakon ustupanja poduzetnik je ovlašten naplatiti tražbinu. Prodavatelj zadržava pravo da sam naplati potraživanje čim poduzetnik ne ispuni pravilno svoje obveze plaćanja i ako ne izvrši plaćanje.

(4) Prodavatelj se obvezuje na zahtjev kupca osloboditi vrijednosne papire na koje ima pravo ukoliko je ostvariva vrijednost vrijednosnih papira veća od potraživanja za osiguranje za više od 10%. Odabir vrijednosnih papira koje će biti puštene na snazi ​​je dok prodavatelj.

§ 4. naknada

(1) Navedena cijena nabave obvezuje. Nabavna cijena uključuje PDV. Dodatni troškovi dostave nastali tijekom otpreme uključeni su u pregled troškova prijevoza / ograničenja dostave. Troškovi pakiranja već su uključeni u troškove otpreme.

(2) Kupac se obvezuje platiti ukupnu cijenu u roku od 14 dana od primitka potvrde narudžbe e-poštom ili računom. Nakon isteka roka, kupac ne plaća. Tijekom kašnjenja potrošač je dužan i. H. v. 5 postotnih bodova iznad osnovne stope. Za vrijeme kašnjenja poduzetnik duguje novac i. H. v. 8 postotnih bodova iznad osnovne stope. Prodavatelj zadržava pravo zahtijevati veću štetu nastalu zbog neispunjavanja obveza protiv poduzetnika.

(3) Kupac ima pravo na poravnanje samo ako je prodavatelj pravno utvrdio, priznao ili nije osporio njegove protutužbe. Pravo kupca na nadoknadu ugovornih i drugih potraživanja od pokretanja ili provedbe ovog ugovornog odnosa ostaje nepromijenjeno. Kupac može ostvariti pravo zadržavanja samo ako se njegova protivtužba temelji na istom ugovornom odnosu.

§ 5 mogućnosti plaćanja

(1) Kupci mogu platiti kupnju unaprijed / bankovnim prijenosom ili PayPalom.

(2) Prilikom plaćanja PayPalom, kupac se mora registrirati na www.paypal.de. Primjenjuju se uvjeti korištenja paypal.de

[www.paypal.de]

(3) Informacije o svim troškovima nastalim za odabrani način plaćanja možete pronaći u našim podacima o kupcu i pod pregledom načina plaćanja na našoj web stranici.

§ 6 otprema

(1) Prodavatelj dostavlja samo u zemlje navedene u pregledu troškova / ograničenjima dostave.

(2) Rok isporuke za isporuke unutar Njemačke naveden je na odgovarajućoj stranici ponude. Početak razdoblja isporuke određuje se (ovisno o odabranom načinu plaćanja) prema stavcima 3. do 5..

(3) Prilikom plaćanja unaprijed / bankovnog prijenosa ili PayPal-a, rok isporuke započinje jedan dan nakon primitka uplate.

(4) Informacije o rokovima isporuke za isporuke izvan Njemačke mogu se naći u našim podacima o kupcima i u pregledu troškova dostave / ograničenja isporuke.

(5) Ako početak ili kraj razdoblja pada na subotu, nedjelju ili državni praznik, početak ili kraj razdoblja odgađaju se za sljedeći radni dan.

(6) Što se tiče rezervacije pravilne samo-isporuke, prodavatelj se poziva na odjeljak 2. (4) ovih uvjeta.

(7) Prodavatelj ima pravo izvršiti djelomične isporuke ukoliko se kupac može očekivati ​​djelomičnu isporuku, uzimajući u obzir njegove interese. Kupac ne bi trebao imati dodatnih troškova.

§ 7. Prijenos rizika

(1) U slučaju potrošača, rizik od slučajnog gubitka i slučajnog pogoršanja prodane robe prenosi se na potrošača prilikom predaje robe, čak i ako se roba prodaje poštom.

(2) U slučaju poduzetnika, rizik od slučajnog gubitka i slučajnog propadanja robe prenosi se na poduzetnika prilikom predaje robe ili, u slučaju prodaje poštom, isporukom robe na otpremnicu agent, prijevoznik ili osoba ili institucija koja je inače određena za obavljanje pošiljke.

(3) Predaja je ista ako kupac ne prihvaća.

§ 8 jamstvo

(1) Kupac ima zakonsko jamstveno pravo, koje je izmijenjeno prema §§ 8, 9 ovih uvjeta i odredbi.

(2) Naručena roba može se malo razlikovati od robe prikazane na Internetu u granicama razumnog. Poziva se na odjeljak 2. stavak 1. ovih Općih uvjeta.

(3) Potrošači imaju mogućnost izbora hoće li zatražiti dodatnu izvedbu popravkom ili zamjenom. Prodavač ima pravo odbiti odabranu vrstu dopunskog učinka ako je to moguće samo s neproporcionalnim troškovima, a druga vrsta dopunskog učinka ostaje bez značajnih nedostataka za potrošača. U slučaju tvrtki, prodavač u početku daje jamstvo za nedostatke robe popravkom ili zamjenskom isporukom, po svom izboru.

(4) Ako dopunska izvedba ne uspije, kupac može u načelu izabrati smanjenje kupoprodajne cijene (smanjenje), otkaz ugovora (odustajanje) ili naknadu štete umjesto izvedbe. U slučaju samo manjih nedostataka, kupac - uzimajući u obzir interese obje strane - nema pravo odustati. Umjesto naknade umjesto izvedbe, kupac može zahtijevati naknadu izgubljenih troškova u okviru članka 284. Njemačkog građanskog zakonika (BGB), koji je napravio oslanjajući se na primitak robe i koji mu je bilo opravdano dopušteno. Ako kupac odabere naknadu umjesto izvedbe, primjenjuju se ograničenja odgovornosti u skladu s odjeljkom 9. stavkom 1. ovih uvjeta.

(5) Poduzetnici moraju obavijestiti prodavatelja o očitim nedostacima isporučene robe u roku od 2 tjedna od primitka robe; U protivnom je izuzeće potraživanja jamstva. Pravovremena otprema ili obavijest dovoljni su da se ispuni rok. Članak 377. Njemačkog trgovačkog zakona primjenjuje se na trgovce.

(6) Ako je kupac poduzetnik, smatra se da je samo opis proizvoda prodavatelja dogovoren kao kvaliteta robe. Javne izjave, promocije ili oglašavanje od strane proizvođača ne predstavljaju ugovornu kvalitetu robe.

(7) Jamstveno razdoblje za potrošače je 2 godine od isporuke robe. Odstupajući od toga, jamstveno razdoblje za poduzetnike je 1 godina od isporuke. Za rabljene predmete jamstveno razdoblje je također 1 godina od isporuke robe. Jednogodišnje jamstveno razdoblje ne vrijedi ako je prodavač kriv za grubu nepažnju, nadalje u slučaju tjelesnih ozljeda i zdravstvene štete koja se može pripisati prodavaču, te u slučaju gubitka života kupca, u slučaju jamstva ili u slučaju povrata isporuke prema §§ 478, 479 BGB. To ne utječe na odgovornost prodavatelja prema Zakonu o odgovornosti za proizvod.

(8) Bez obzira na stavak 7., redoviti rok zastare primjenjuje se ako je prodavač prijevarom prikrio nedostatak.

(9) Prodavatelj ne daje kupcu nikakva jamstva u pravnom smislu, ako nije izričito ugovoreno. Jamstva proizvođača ostaju nepromijenjena.

(10) Link na web mjesto za internetsko rješavanje sporova (ODR).

Poveznica: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

E-adresa za kontakt za internetsko rješavanje sporova

E-mail: info@harastuhl.de

§ 9 Ograničenja odgovornosti

(1) U slučaju lagano nemarnih povreda dužnosti, odgovornost je ograničena na predvidivu, tipičnu, izravnu prosječnu štetu prema vrsti robe. To se također odnosi na pomalo nemaran prekršaj dužnosti od strane zakonskog zastupnika ili zastupnika zastupnika ili zastupnika prodavatelja. Prodavatelj nije odgovoran za blago nemaran kršenje beznačajnih ugovornih obveza. S druge strane, on odgovara za kršenje ugovornih pravnih položaja kupca. Osnovni ugovorni pravni položaji su oni koje ugovor mora odobriti kupcu u skladu sa sadržajem i svrhom ugovora. Prodavač je također odgovoran za kršenje obveza čije ispunjenje prije svega omogućuje pravilno izvršenje ugovora i na čiju se usklađenost kupac može osloniti.

(2) Gore navedena ograničenja odgovornosti ne primjenjuju se na potraživanja kupaca koja proizlaze iz jamstava i / ili odgovornosti za proizvod. Nadalje, ograničenja odgovornosti ne primjenjuju se u slučaju zlonamjernosti, u slučaju kršenja bitnih ugovornih obveza, kao i fizičke i zdravstvene štete koja se može pripisati prodavaču ili u slučaju gubitka života kupca.

(3) Prodavatelj odgovara samo za vlastiti sadržaj na web mjestu svoje internetske trgovine. Koliko je pristup drugim web mjestima omogućen vezama, prodavač nije odgovoran za sadržaj treće strane koji se tamo nalazi. Čudne sadržaje čini neprimjerenima. Ako prodavatelj sazna za ilegalni sadržaj na vanjskim web stranicama, odmah će blokirati pristup tim stranicama.

§ 10 Završne odredbe

(1) Primjenjuje se zakon Savezne Republike Njemačke. U slučaju potrošača koji ugovor ne zaključe u profesionalne ili komercijalne svrhe, ovaj se izbor zakona primjenjuje samo ukoliko se ne povuče zaštita koja se pruža obveznim odredbama zakona države u kojoj potrošač ima uobičajeno prebivalište. Odredbe zakona o prodaji UN-a ne primjenjuju se. Odjeljci 141, 350 TDSG ostaju nepromijenjeni.

(2) Ako je kupac trgovac, pravna osoba prema javnom pravu ili poseban fond prema javnom pravu, za sve sporove koji proizlaze iz ovog ugovora nadležan je sud nadležan u mjestu poslovanja prodavatelja, osim ako je isključive dana je nadležnost. Međutim, prodavatelj također ima pravo tužiti trgovca u njegovom prebivalištu ili poslovnom mjestu. Nadležnost, koja se može obrazložiti isključivom jurisdikcijom, ostaje netaknuta.

Informacije o kupcu o zaključivanju ugovora na daljinu i daljnje informacije o elektroničkom sklapanju ugovora.

A. Podaci o kupcu prilikom sklapanja ugovora na daljinu.

Sljedeće informacije služe za ispunjenje naše zakonske obveze pružanja podataka o ugovorima o prodaji na daljinu i u elektroničkim poslovnim transakcijama.

Naši opći uvjeti (OU) mogu se pronaći na sljedećoj poveznici: https://www.harastuhl.de/agb/

Sve informacije dobit ćete u pisanom obliku najkasnije po isporuci robe. Te podatke možete i isprintati ili spremiti na tvrdi disk.

1. Identitet davatelja usluge

Sklapate ugovore o prodaji na daljinu

Haratech društvo s ograničenom odgovornošću
Dillingerstr. 6
D-89415 Lauingen
Glavni direktor: g. Wolfgang Gruber

Telefon: +49 (0) 9072701169
Faks: +49 (0) 32226881708
E-mail: info@harastuhl.de

Registarski sud: Okružni sud u Augsburgu
Matični broj: HRB-25919
Identifikacijski broj poreza na promet prema §27 zakona o porezu na promet: DE 276703958

2. zaključak

(1) Kupac može odabrati proizvode iz asortimana i sakupljati ih u takozvanu košaricu pomoću gumba "Dodaj u košaricu". Pomoću gumba "Kupnja" dajete nam obvezujuću ponudu za kupnju robe u košarici. Prije predaje narudžbe, kupac može u bilo kojem trenutku promijeniti i pregledati podatke. Zatim prodavatelj kupcu automatski šalje potvrdu narudžbe e-poštom, u kojoj je narudžba navedena i koja se može ispisati pomoću funkcije "Ispis". Potvrda narudžbe još ne predstavlja obvezujući prihvat narudžbe. Ugovor o kupnji ne stupa na snagu plaćanjem unaprijed / bankovnim prijenosom ili kreditnom karticom, već samo slanjem posebne e-pošte s potvrdom narudžbe ili isporukom roba. Prodavač ima pravo prihvatiti ugovornu ponudu sadržanu u narudžbi u roku od 5 radnih dana.
U slučaju robe naručene elektroničkim putem, prodavatelj ima pravo prihvatiti narudžbu u roku od 2 radna dana od primitka. Prihvaćanje je isto ako prodavatelj isporuči naručenu robu u tom roku. Kada plaćate PayPalom, ugovor zaključuje kupac s uputama za plaćanje.

(2) Tekst ugovora sprema prodavatelj i šalje ga kupcu putem e-pošte, zajedno s pravno obvezujućim uvjetima i odredbama nakon sklapanja ugovora.

Dodatne informacije možete pronaći u našim uvjetima i odredbama: https://www.harastuhl.de/agb/

3. Dostava i rezervacija dostave

(1) Rok isporuke za isporuke unutar Njemačke naveden je na odgovarajućoj stranici ponude. Početak razdoblja isporuke određuje se (ovisno o odabranom načinu plaćanja) prema stavcima 2. do 5..

(2) Prilikom plaćanja unaprijed / bankovnim prijenosom ili PayPalom, rok isporuke započinje nakon primitka uplate.

(3) Sljedeća vremena isporuke primjenjuju se na isporuke izvan Njemačke.

Austrija: 3 - 8 radnih dana

Švicarska, Lihtenštajn: 3 - 8 radnih dana

Belgija, Danska, Francuska, Irska, Luksemburg, Niederland, Velika Britanijanien, Finska, Grčka, Italija, Portugal, Spanien, Švedska: 3 – 12 radnih dana

Ostatak Europe: 5-15 radnih dana

(4) Ako početak ili kraj razdoblja pada na subotu, nedjelju ili državni praznik, početak ili kraj razdoblja odgađaju se za sljedeći radni dan.

(5) Dostava se vrši isključivo u zemljama navedenim u pregledu troškova otpreme / ograničenjima dostave i pod ograničenjima ili vrstama isporuke naznačenim u pregledu troškova / ograničenjima dostave. To možete pronaći i u virtualnoj košarici.

(6) Dostava podliježe odgovarajućoj samoisporuci.

Naši uvjeti i odredbe sadrže dodatne informacije na sljedećoj poveznici: https://www.harastuhl.de/agb/

4. Nabavna cijena i troškovi dostave

(1) Navedene cijene su ukupne cijene u eurima i uključuju zakonski porez na promet. Privremene posebne ponude ili popusti prikazani su kao takvi u kontekstu prezentacije pojedine robe na našoj web stranici.

(2) Uz navedene ukupne cijene odgovarajuće robe fakturiramo troškove dostave i dostave. Odgovarajući troškovi dostave mogu se pronaći u našem pregledu troškova isporuke / ograničenjima dostave.

(3) U suprotnom, kupac neće snositi nikakve dodatne troškove prilikom narudžbe pomoću sredstava komunikacije na daljinu.

Dodatne informacije o cijenama i dostavi možete pronaći u našim uvjetima poslovanja na sljedećoj poveznici: https://www.harastuhl.de/agb/

5. Načini plaćanja i troškovi sredstava plaćanja

(1) Kupci mogu platiti kupnju unaprijed / bankovnim prijenosom ili PayPalom.

(2) Svi troškovi nastali odabranim načinom plaćanja prikazuju se u virtualnoj košarici i u pregledu sredstava plaćanja.

(3) Prilikom plaćanja unaprijed / bankovnog prijenosa, kupac neće snositi nikakve daljnje troškove. Prilikom plaćanja PayPalom, kupcu će se naplatiti trošak od 0,00 EUR.

Više informacija o modalitetima plaćanja možete pronaći u našim uvjetima i odredbama, kao i pod načinima plaćanja.

6. Pravo na povlačenje za potrošače i obrazac za povlačenje

a) Pravo na odustajanje potrošača

Potrošači - tj. Bilo koja fizička osoba koja zaključi pravni posao u svrhe koje pretežno nisu komercijalne niti samostalne - mogu opozvati svoju ugovornu izjavu za plaćene ugovore pod sljedećim uvjetima:

poništenje

povlačenje

Imate pravo povući u roku od četrnaest dana bez dodatnog objašnjenja ovog ugovora.

Rok otkazivanja je četrnaest dana od dana kada vi ili treća osoba koju ste naveli, a koji nije nositelj, ima ili je preuzeo posljednju robu.

Kako biste iskoristili svoje pravo na povlačenje, morate nas obavijestiti (Haratech GmbH s ograničenom odgovornošću, Dillingerstr.6, 89415 Lauingen, telefon: +49 (0) 9072701169, faks: +49 (0) 32226881708 email: info@harastuhl. de). jasnu izjavu (npr. pismo poslano poštom, faksom ili e-poštom) o vašoj odluci da odustanete od ovog ugovora. Za to možete koristiti priloženi uzorak obrasca za opoziv, ali to nije obvezno.

Kako bi zadovoljili rok za povlačenje, dovoljno je da posaljete svoju komunikaciju koja se odnosi na pravo na povlačenje pred karence.

Učinci povlačenja

Ako odustanete od ovog Ugovora, odabrali smo sva plaćanja koja smo primili od vas, uključujući troškove dostave (osim dodatnih troškova koji proizlaze iz odabira drugačijeg načina isporuke od najpovoljnije standardne dostave koju nudimo) trebate odmah otplatiti i najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada nas je stigla obavijest o vašem opozivu ovog ugovora. Za ovu otplatu koristimo ista sredstva plaćanja koja ste koristili u izvornoj transakciji, osim ako se s vama ne dogovorimo drugačije; Ni u kojem slučaju vam se neće naplaćivati ​​naknade za otplatu.

Možemo odbiti otplatu dok ne dobijemo robu ili dok ne dokažete da ste vratili robu, ovisno o tome što je ranije.

Morate nam vratiti robu odmah, a u svakom slučaju najkasnije četrnaest dana od dana kada ste nas obavijestili o otkazivanju ovog ugovora. Rok je ispunjen ako robu pošaljete prije isteka roka od četrnaest dana.

Trošite odmah troškove vraćanja robe.

Vi samo trebate platiti za bilo smanjenu vrijednost robe, gdje je gubitak vrijednosti je zbog nužan kako bi se utvrdila priroda, obilježja i funkcioniranje oprema za rukovanje.

b) Model obrasca za povlačenje

Model oblik povlačenja

(Ako želite otkazati ugovor, ispunite ovaj obrazac i poslati ga natrag.)

– Za (Haratech Limited Liability Company, Dillingerstr.6, 89415 Lauingen, Fax: +49 (0) 32226881708 E-Mail: info@harastuhl.de)

- Ja / mi (*) ovim opozivam ugovor sklopljen ja / nas (*) za kupnju sljedeće robe (*) / pružanje sljedeće usluge (*)

- A do Ž na (*) / primio je u (*)

- Ime / potrošača (s)

- Adresa / potrošača (s)

- Potpis / potrošača (e) (samo uz poruku na papiru)

- datum
________________________

(*) Izbrisati prema potrebi.

1. Link na web mjesto za internetsko rješavanje sporova (ODR).

Poveznica: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

E-adresa za kontakt za internetsko rješavanje sporova

E-mail: info@harastuhl.de

7. Uvjeti jamstva

Kupac ima zakonsko jamstveno pravo, koje je izmijenjeno u skladu s §§ 8, 9 Općih uvjeta.

Dodatne pojedinosti o jamstvu možete pronaći u našim uvjetima i odredbama.

B. Daljnje informacije o kupcu o elektroničkom zaključivanju ugovora

1. Kako funkcionira?nieJeste li online sklapanje ugovora s nama?

Kada u našem webshopu pronađete proizvod koji udovoljava vašim zahtjevima, kliknite gumb "Dodaj u košaricu". Predmet će se zatim staviti u vašu košaricu.

Kada kliknete gumb "Plaćanje", doći ćete do sadržaja košarice. Košarica je prikazana u pregledu. U ovom pregledu košarice u polje "Količina" možete unijeti ili promijeniti željeni broj predmeta za odgovarajući članak i ukloniti ga klikom na gumb "Ukloni".

Unesite adresu za dostavu i, ako je primjenjivo, drugu adresu za naplatu i odaberite način plaćanja.

Ako su svi podaci točni, kliknite "Kupnja" da biste dovršili cijeli postupak naručivanja.

Primanje vaše narudžbe odmah ćemo potvrditi e-poštom.

Naši uvjeti i odredbe sadrže i dodatne informacije.

2. Pohrana teksta ugovora i pristup za kupca

Spremamo podatke o vašoj narudžbi i šaljemo vam ih u potvrdi o primitku e-poštom. Naše uvjete i odredbe primit ćete e-poštom najkasnije nakon zaključenja ugovora.

3. Pogreška pri unosu

Unose možete ispraviti u bilo kojem trenutku tijekom postupka naručivanja pomoću gumba "Natrag" u pregledniku označenog strelicom usmjerenom ulijevo i zatim unošenjem odgovarajuće promjene. Cijeli postupak naručivanja možete otkazati u bilo kojem trenutku zatvaranjem internetskog preglednika.

4. Ugovorni jezik

Imate mogućnost sklapanja ugovora s nama na njemačkom jeziku.

Alternativno rješavanje sporova u skladu s člankom 14 1 stavak ODR Uredbe i stavka 36 VSBG ..:

Europska komisija pruža platformu za online rješavanje sporova (OS), koje možete https://ec.europa.eu/consumers/odr pronaći. Nismo obvezni ili ne žele sudjelovati u postupku rješavanja sporova pred agencijom za istragu potrošača.