poništenje

Pravo na povlačenje za potrošače i obrazac za odustajanje

a) Pravo na odustajanje potrošača

Potrošači - tj. Bilo koja fizička osoba koja zaključi pravni posao u svrhe koje pretežno nisu komercijalne niti samostalne - mogu opozvati svoju ugovornu izjavu za plaćene ugovore pod sljedećim uvjetima:

poništenje

povlačenje

Imate pravo povući u roku od četrnaest dana bez dodatnog objašnjenja ovog ugovora.

Rok otkazivanja je četrnaest dana od dana kada vi ili treća osoba koju ste naveli, a koji nije nositelj, ima ili je preuzeo posljednju robu.

Kako biste iskoristili svoje pravo na povlačenje, morate nas obavijestiti (Haratech GmbH, Dillingerstrasse 6, 89415 Lauingen, telefon: +49 (0)1713181973, faks: +49 (0)32226881708, e-mail: info@harastuhl.de). jasnu izjavu (npr. pismo poslano poštom, faksom ili e-poštom) o vašoj odluci da odustanete od ovog ugovora. Za to možete koristiti priloženi uzorak obrasca za opoziv, ali to nije obvezno.

Kako bi zadovoljili rok za povlačenje, dovoljno je da posaljete svoju komunikaciju koja se odnosi na pravo na povlačenje pred karence.

Učinci povlačenja

Ako odustanete od ovog Ugovora, odabrali smo sva plaćanja koja smo primili od vas, uključujući troškove dostave (osim dodatnih troškova koji proizlaze iz odabira drugačijeg načina isporuke od najpovoljnije standardne dostave koju nudimo) trebate odmah otplatiti i najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada nas je stigla obavijest o vašem opozivu ovog ugovora. Za ovu otplatu koristimo ista sredstva plaćanja koja ste koristili u izvornoj transakciji, osim ako se s vama ne dogovorimo drugačije; Ni u kojem slučaju vam se neće naplaćivati ​​naknade za otplatu.

Možemo odbiti otplatu dok ne dobijemo robu ili dok ne dokažete da ste vratili robu, ovisno o tome što je ranije.

Morate nam vratiti robu odmah, a u svakom slučaju najkasnije četrnaest dana od dana kada ste nas obavijestili o otkazivanju ovog ugovora. Rok je ispunjen ako robu pošaljete prije isteka roka od četrnaest dana.

Trošite odmah troškove vraćanja robe.

Vi samo trebate platiti za bilo smanjenu vrijednost robe, gdje je gubitak vrijednosti je zbog nužan kako bi se utvrdila priroda, obilježja i funkcioniranje oprema za rukovanje.

b) Model obrasca za povlačenje

Model oblik povlačenja

(Ako želite otkazati ugovor, ispunite ovaj obrazac i poslati ga natrag.)

– Za (Haratech Limited Liability Company, Dillingerstr.6, 89415 Lauingen, Fax: +49 (0)32226881708 E-Mail: info@harastuhl.de)

- Ja / mi (*) ovim opozivam ugovor sklopljen ja / nas (*) za kupnju sljedeće robe (*) / pružanje sljedeće usluge (*)

- A do Ž na (*) / primio je u (*)

- Ime / potrošača (s)

- Adresa / potrošača (s)

- Potpis / potrošača (e) (samo uz poruku na papiru)

- datum

________________________

(*) Izbrisati prema potrebi.

1. Link na web mjesto za internetsko rješavanje sporova (ODR).

Veza: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

E-adresa za kontakt za internetsko rješavanje sporova

E-mail: info@harastuhl.de