Forhold

Haratech aksjeselskap, Dillingerstr.6, D-89415 Lauingen, heretter referert til som selger.

§ 1 Generelt, definisjoner

(1) Selgeren tilbyr varer via nettbutikken på nettstedet. Følgende generelle vilkår (GTC) gjelder forretningsforholdet mellom selger og kunde i den versjonen som var gyldig på bestillingstidspunktet.

(2) En forbruker er enhver fysisk person som inngår en lovlig transaksjon for formål som overveiende ikke er kommersielle eller selvstendige næringsdrivende. Gründer i. S. d. Vilkårene er fysiske eller juridiske personer eller partnerskap med juridisk kapasitet som, når de avslutter den juridiske transaksjonen, handler i sin kommersielle eller uavhengige profesjonelle virksomhet. Kunder i. S. d. Vilkår og betingelser er både forbrukere og gründere.

(3) Individuelle kontraktsavtaler har prioritet fremfor disse vilkårene. Avvikende, motstridende eller supplerende vilkår er ikke en del av kontrakten, med mindre deres gyldighet er uttrykkelig avtalt.

§ 2 kontrakt

(1) Presentasjonen av varene på selgerens nettsted utgjør ikke et tilbud i juridisk forstand, men bare en invitasjon til kunden om å levere et tilbud i juridisk forstand. De bestilte varene kan avvike noe fra grunn til varene som vises på Internett på grunn av de teknisk påkrevde visningsalternativene, spesielt kan det være fargeavvik hvis dette er rimelig.

(2) Kundens bestilling kan plasseres på selgerens nettside, via e-post, per faks eller skriftlig. Kundens ordre representerer et bindende tilbud om å inngå en kjøpekontrakt for de bestilte varene.

(3) Selgeren vil umiddelbart bekrefte mottakelsen av kundens bestilling via faks eller e-post.

a) Ved forskuddsbetaling / bankoverføring eller kredittkort trer ikke kjøpekontrakten i kraft med denne ordrebekreftelsen, men bare når det sendes en egen e-post med en ordrebekreftelse eller varene er levert. Selgeren har rett til å akseptere kontrakttilbudet i bestillingen innen 5 virkedager. Når det gjelder varer bestilt elektronisk, har selgeren rett til å godta bestillingen innen 2 virkedager etter mottakelse. En aksept er den samme hvis selgeren leverer de bestilte varene innen denne perioden.

b) Når du betaler med PayPal, inngås kontrakten med betalingsinstruksjonen fra kunden.

(4) Kontrakten er inngått med forbehold om at i tilfelle feil eller feilaktig egenlevering, ikke eller bare delvis. Dette gjelder bare i tilfelle selgeren ikke er ansvarlig for manglende levering og selgeren har inngått en spesifikk sikringstransaksjon med leverandøren med forsiktighet. Selgeren vil gjøre alt for å anskaffe varene. Ellers refunderes refusjonen umiddelbart. I tilfelle varene er utilgjengelige eller bare delvis tilgjengelig, vil kunden bli informert umiddelbart.

(5) Hvis kunden bestiller varene elektronisk, blir kontraktsteksten lagret av selgeren og sendt til kunden sammen med de juridisk bindende vilkårene på e-post etter at kontrakten er inngått.

§ 3 retensjon av tittel

(1) Når det gjelder forbrukere, beholder selgeren eierskapet til varene til kjøpesummen er betalt i sin helhet. Når det gjelder entreprenører, beholder selgeren eierskapet til varene til alle krav fra et pågående forretningsforhold er avgjort i sin helhet.

(2) Hvis kunden bryter kontrakten, særlig hvis han er i mangel av betaling, hvis kunden gir uriktige opplysninger om sin kredittverdighet, eller hvis det søkes om å åpne insolvensbehandling, har selger rett - om nødvendig etter å ha satt en frist - å trekke seg fra kontrakten og overgi vareforespørselen hvis kunden ikke eller ikke har levert vederlaget fullt ut.

(3) Entreprenøren har rett til å videreselge varene i ordinær virksomhet. Han gir allerede nå selger alle krav i. H. d. Fakturabeløpet som tilfaller ham gjennom videresalg til en tredjepart. Selgeren godtar oppdraget. Etter oppdraget er gründeren autorisert til å innkreve kravet. Selgeren forbeholder seg retten til å innkreve kravet selv så snart gründeren ikke oppfyller betalingsforpliktelsene sine og er misligholdt.

(4) Selgeren forplikter seg til å frigjøre verdipapirene som han har krav på på kundens forespørsel, i den grad realisasjonsverdien av verdipapirene overstiger kravet om å være sikret med mer enn 10%. Valget av verdipapirer som skal frigjøres, påhviler selgeren.

§ 4 godtgjørelse

(1) Den angitte kjøpesummen er bindende. Kjøpesummen inkluderer merverdiavgift. De ekstra fraktkostnadene som påløper under frakten er inkludert i oversikts- / leveringsbegrensningene for fraktkostnader. Emballasjekostnader er allerede inkludert i fraktkostnadene.

(2) Kunden forplikter seg til å betale totalprisen innen 14 dager etter mottakelse av ordrebekreftelsen via e-post eller faktura. Etter fristen er kunden misligholdt med betaling. Under forsinkelsen skyldes forbrukeren i. H. v. 5 prosentpoeng over basissatsen. I løpet av forsinkelsen har gründeren den monetære gjelden i. H. v. 8 prosentpoeng over basissatsen. Selgeren forbeholder seg retten til å kreve større skade forårsaket av standard mot entreprenøren.

(3) Kunden har bare rett til motregning hvis hans motkrav er lovlig etablert, anerkjent eller ikke bestridt av selgeren. Kjøpers rett til å motregne kontraktsmessige og andre krav fra initiering eller implementering av dette kontraktsforholdet forblir upåvirket. Kunden kan bare utøve en tilbakeholdsrett hvis hans motkrav er basert på det samme avtaleforholdet.

§ 5 betalingsalternativer

(1) Kunder kan betale kjøpesummen på forhånd / bankoverføring eller PayPal.

(2) Når du betaler med PayPal, må kunden registrere seg på www.paypal.de. Vilkårene for bruk av paypal.de gjelder

[www.paypal.de]

(3) Du finner informasjon om eventuelle kostnader som er påløpt for den valgte betalingsmåten i vår kundeinformasjon og under oversikten over betalingsmåter på nettstedet vårt.

§ 6 frakt

(1) Selgeren leverer bare til landene som er spesifisert i oversikts- / leveringsrestriksjoner.

(2) Leveringstiden for leveranser innen Tyskland er spesifisert på den respektive tilbudssiden. Starten på leveringsperioden bestemmes (avhengig av valgt betalingsmåte) i henhold til avsnitt 3 til 5.

(3) Ved forskuddsbetaling / bankoverføring eller PayPal begynner leveringsperioden en dag etter mottak av betaling.

(4) Informasjon om leveringstider for leveranser utenfor Tyskland finner du i vår kundeinformasjon og i oversikten over fraktkostnader / leveringsbegrensninger.

(5) Hvis begynnelsen eller slutten av perioden faller på en lørdag, søndag eller en offentlig fridag, utsettes starten eller slutten av perioden til påfølgende arbeidsdag.

(6) Når det gjelder reservasjonen av riktig egenlevering, henviser selgeren til avsnitt 2 (4) i disse vilkårene.

(7) Selgeren har rett til å foreta delleveranser i den grad det kan forventes en delvis levering av kunden, under hensyn til hans interesser. Kunden skal ikke pådra seg noen ekstra kostnader.

§ 7 Overføring av risiko

(1) Når det gjelder forbrukere, overføres risikoen for utilsiktet tap og utilsiktet forverring av de solgte varene til forbrukeren når varene overleveres, selv om varene selges med posten.

(2) I tilfelle entreprenører overføres risikoen for utilsiktet tap og utilsiktet forverring av varene til entreprenøren når varene overleveres eller, i tilfelle salg ved postordre, med levering av varene til speditøren, transportøren eller personen eller institusjonen som ellers er tildelt å utføre forsendelsen.

(3) Overleveringen er den samme hvis kunden misligholder aksept.

§ 8 garanti

(1) Kunden har en lovbestemt garantirett, som er endret i henhold til §§ 8, 9 i disse vilkårene.

(2) Bestilte varer kan avvike noe fra varene som vises på Internett innenfor grensene for det som er rimelig. Det vises til avsnitt 2, avsnitt 1 i disse generelle vilkårene.

(3) Forbrukere kan velge om de vil be om ytterligere ytelse gjennom reparasjon eller utskifting. Selger har rett til å nekte den valgte typen tilleggsytelse hvis det bare er mulig til uforholdsmessige kostnader og den andre typen tilleggsytelse forblir uten vesentlige ulemper for forbrukeren. Når det gjelder selskaper, gir selgeren i utgangspunktet en garanti for mangler i varene gjennom reparasjon eller utskifting av levering, slik han velger.

(4) Hvis den supplerende ytelsen mislykkes, kan kunden i prinsippet etter eget valg be om en reduksjon i kjøpesummen (reduksjon), heving av kontrakten (tilbaketrekking) eller erstatning for skader i stedet for oppfyllelse. I tilfelle bare mindre mangler har kunden - med hensyn til begge parters interesser - ingen angrerett. I stedet for kompensasjon i stedet for ytelse, kan kunden kreve tilbakebetaling av bortkastede utgifter innenfor rammen av § 284 i den tyske borgerloven (BGB), som han gjorde i avhengighet av mottakelsen av varene og med rimelighet fikk utføre. Hvis kunden velger kompensasjon i stedet for ytelse, gjelder ansvarsbegrensningene i henhold til avsnitt 9 (1) i disse vilkårene.

(5) Entreprenører må varsle selgeren om åpenbare mangler i varene som er levert innen en periode på to uker fra mottakelsen av varene; Ellers er påstanden om garantikrav ekskludert. Rettidig utsendelse eller melding er tilstrekkelig for å overholde fristen. Seksjon 2 i den tyske handelsloven gjelder for selgere.

(6) Hvis kunden er en entreprenør, anses bare selgers produktbeskrivelse å være avtalt som kvaliteten på varene. Offentlige uttalelser, kampanjer eller reklame fra produsenten representerer ikke en kontraktlig kvalitet på varene.

(7) Garantiperioden for forbrukere er 2 år fra levering av varene. Avvik fra dette er garantiperioden for gründere 1 år fra levering. For brukte varer er garantiperioden også 1 år fra levering av varene. Ett års garantiperiode gjelder ikke hvis selgeren er skyldig i grov uaktsomhet, og heller ikke i tilfelle fysisk skade eller helseskade som kan tilskrives selgeren og i tilfelle kundenes tap av liv, i i tilfelle en garanti eller i tilfelle leveringsressurs i henhold til §§ 478, 479 BGB. Dette påvirker ikke selgerens ansvar etter produktansvarsloven.

(8) Til tross for paragraf 7 gjelder den vanlige foreldelsesfristen dersom selgeren har skjult en mangel.

(9) Selgeren gir ikke kunden noen garantier i juridisk forstand, med mindre annet er uttrykkelig avtalt. Produsentgarantier forblir upåvirket.

(10) Lenke til nettstedet for online tvisteløsning (ODR).

Lenke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Kontakt e-postadressen for online tvisteløsning.

E -post: info@harastuhl.de

§ 9 Ansvarsbegrensninger

(1) Ved lett uaktsomme pliktbrudd er ansvaret begrenset til den påregnelige, kontrakttypiske, direkte gjennomsnittsskaden avhengig av godstypen. Dette gjelder også lett uaktsomme pliktbrudd fra de juridiske representantene eller stedfortredende agenter eller stedfortredende agenter for selgeren. Selgeren er ikke ansvarlig for lett uaktsomme brudd på ubetydelige kontraktsforpliktelser. På den annen side er han ansvarlig for brudd på kundens vesentlige kontraktsrettslige stillinger. Viktige kontraktsrettslige stillinger er de som kontrakten må gi kunden i henhold til innholdet og formålet med kontrakten. Selgeren er også ansvarlig for brudd på forpliktelser, hvis oppfyllelse muliggjør riktig utførelse av kontrakten i utgangspunktet, og som kunden kan stole på.

(2) Ovennevnte ansvarsbegrensninger gjelder ikke for kundekrav som skyldes garantier og / eller produktansvar. Videre gjelder ikke ansvarsbegrensningene i tilfelle svindel, i tilfelle brudd på vesentlige kontraktsforpliktelser, samt fysiske og helseskader som kan tilskrives selgeren eller i tilfelle kundens tap av liv.

(3) Selgeren er kun ansvarlig for sitt eget innhold på nettstedet til sin nettbutikk. Såvidt tilgang til andre nettsteder er mulig gjennom lenker, er ikke selgeren ansvarlig for tredjepartsinnholdet der. Han gjør at det rare innholdet ikke eies. Hvis selgeren blir oppmerksom på ulovlig innhold på eksterne nettsteder, vil han umiddelbart blokkere tilgangen til disse sidene.

§ 10 Avsluttende bestemmelser

(1) Forbundsrepublikken Tysklands lov gjelder. Når det gjelder forbrukere som ikke inngår kontrakten for profesjonelle eller kommersielle formål, gjelder dette lovvalget bare i den grad beskyttelsen gitt av obligatoriske bestemmelser i loven i den staten der forbrukeren har sin vanlige bosted ikke blir trukket tilbake. Bestemmelsene i FNs salgslov gjelder ikke. Avsnitt 141, 350 TDSG forblir upåvirket.

(2) Hvis kunden er en handelsmann, juridisk enhet etter offentlig rett eller et spesialfond etter offentlig rett, er jurisdiksjonen for alle tvister som oppstår fra denne kontrakten domstolen ansvarlig på selgerens forretningssted, med mindre det er jurisdiksjon er gitt. Selgeren har imidlertid også rett til å saksøke forhandleren på bostedet eller forretningsstedet. Kompetansen, som kan begrunnes med en eksklusiv jurisdiksjon, forblir uberørt.

Kundeinformasjon om inngåelse av fjernsalgskontrakter og ytterligere informasjon om elektronisk inngåelse av kontrakter.

A. Kundeinformasjon ved inngåelse av avstandskontrakter.

Følgende informasjon tjener til å oppfylle vår juridiske forpliktelse til å gi informasjon om fjernsalgskontrakter og i elektroniske forretningstransaksjoner.

Våre generelle vilkår og betingelser (GTC) finner du under følgende lenke: https://www.harastuhl.de/agb/

Du vil motta all informasjon skriftlig senest når varene er levert. Du kan også skrive ut denne informasjonen eller lagre den på harddisken.

1. Identiteten til leverandøren

Du inngår distansesalgskontrakter

Haratech aksjeselskap
Dillingerstr. 6
D-89415 Lauingen
Administrerende direktør: Mr. Wolfgang Gruber

Telefon: +49 (0) 9072701169
Fax: +49 (0) 32226881708
E-post: info@harastuhl.de

Registrer domstol: Augsburg tingrett
Registreringsnummer: HRB-25919
Moms identifikasjonsnummer i henhold til §27 a lov om merverdiavgift: DE 276703958

2. konklusjonen

(1) Kunden kan velge produkter fra sortimentet og samle dem i en såkalt handlekurv ved hjelp av knappen "Legg i handlekurv". Med knappen "Kjøp" gir du oss et bindende tilbud om å kjøpe varene i handlekurven. Før du sender inn bestillingen, kan kunden når som helst endre og se dataene. Selgeren sender deretter kunden en automatisk ordrebekreftelse via e-post, hvor ordren er oppført og som kan skrives ut ved hjelp av "Skriv ut" -funksjonen. Bestillingsbekreftelsen representerer ennå ikke en bindende aksept av bestillingen. Kjøpekontrakten trer ikke i kraft med forskuddsbetaling / bankoverføring eller kredittkort, men bare med utsendelse av en egen e-post med en ordrebekreftelse eller levering av varene. Selgeren har rett til å godta kontraktstilbudet som inngår i bestillingen innen 5 virkedager.
Når det gjelder varer bestilt elektronisk, har selgeren rett til å godta bestillingen innen 2 virkedager etter mottakelse. En aksept er den samme hvis selgeren leverer de bestilte varene innen denne perioden. Når du betaler med PayPal, blir kontrakten avsluttet med betalingsinstruksjonen fra kunden.

(2) Kontraktteksten lagres av selgeren og sendes til kunden via e-post sammen med de juridisk bindende vilkårene etter at kontrakten er inngått.

Mer informasjon finner du i våre vilkår og betingelser: https://www.harastuhl.de/agb/

3. Levering og leveringsreservasjon

(1) Leveringstiden for leveranser innen Tyskland er spesifisert på den respektive tilbudssiden. Starten på leveringsperioden bestemmes (avhengig av valgt betalingsmåte) i henhold til avsnitt 2 til 5.

(2) Når du betaler på forhånd / bankoverføring eller PayPal, begynner leveringsperioden etter mottakelse av betaling.

(3) Følgende leveringstider gjelder for leveranser utenfor Tyskland.

Østerrike: 3 - 8 virkedager

Sveits, Liechtenstein: 3 - 8 virkedager

Belgia, Danmark, Frankrike, Irland, Luxembourg, Niederland, Storbritannianien, Finland, Hellas, Italia, Portugal, Spanien, Sverige: 3 – 12 virkedager

Resten av Europa: 5-15 virkedager

(4) Hvis begynnelsen eller slutten av perioden faller på en lørdag, søndag eller en offentlig fridag, utsettes starten eller slutten av perioden til påfølgende arbeidsdag.

(5) Frakt foregår utelukkende i de land som er spesifisert i oversikts- / leveringsrestriksjoner og under begrensningene eller leveringstypene som er angitt i oversikts- / leveringsbegrensningene. Dette finner du også i den virtuelle handlekurven.

(6) Leveringen er underlagt riktig egenlevering.

Våre vilkår og betingelser inneholder ytterligere informasjon under følgende lenke: https://www.harastuhl.de/agb/

4. Kjøpesum og fraktkostnader

(1) Prisene som er oppgitt er totale priser i euro og inkluderer lovpålagt merverdiavgift. Midlertidige spesialtilbud eller rabatter vises som sådan i sammenheng med presentasjonen av de enkelte varene på nettstedet vårt.

(2) Vi belaster våre leverings- og fraktkostnader i tillegg til de oppgitte totalprisene for de respektive varene. De respektive fraktkostnadene finner du i oversikts- / leveringsbegrensninger for fraktkostnader.

(3) Ellers vil ikke kunden pådra seg ekstra kostnader når han bestiller ved hjelp av fjernkommunikasjonsmidlene.

Ytterligere informasjon om priser og frakt finner du i våre vilkår og betingelser under følgende lenke: https://www.harastuhl.de/agb/

5. Betalingsmåter og kostnader for betalingsmåten

(1) Kunder kan betale kjøpesummen på forhånd / bankoverføring eller PayPal.

(2) Eventuelle kostnader for det valgte betalingsmiddelet vises i den virtuelle handlekurven og i betalingsmåten.

(3) Ved forskuddsbetaling / bankoverføring vil ikke kunden pådra seg ytterligere kostnader. Ved betaling med PayPal vil kunden bli belastet en kostnad på EUR 0,00.

Du finner mer informasjon om betalingsmåtene i våre vilkår og betingelser samt under betalingsmåter.

6. Angrerett for forbrukere og eksempler på uttaksskjema

a) Angrerett for forbrukere

Forbrukere - dvs. enhver fysisk person som inngår en lovlig transaksjon for formål som overveiende ikke er kommersielle eller selvstendige næringsdrivende - kan tilbakekalle sin kontraktserklæring for betalte kontrakter på følgende vilkår:

Avbestillings

uttak

Du har rett til å trekke seg i løpet av fjorten dager uten å gi en grunn til denne kontrakten.

Tilbakekallingsperioden er fjorten dager fra den dagen du eller en tredjepart som er oppkalt av deg, som ikke er fraktøren, har eller har tatt de siste varene i besittelse.

For å utøve angreretten din må du informere oss (Haratech GmbH, Dillingerstrasse 6, 89415 Lauingen, telefon: +49 (0) 9072701169, faks: +49 (0) 32226881708 e-post: info@harastuhl.de). klar uttalelse (f.eks. et brev sendt med post, faks eller e-post) om din beslutning om å trekke deg fra denne kontrakten. Du kan bruke vedlagte prøveanfallsskjema til dette, men dette er ikke obligatorisk.

Zur wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Hvis du trekker deg fra denne avtalen, har vi valgt alle betalinger vi har mottatt fra deg, inkludert leveringskostnader (med unntak av merkostnadene som følger av å velge en annen leveringsmetode enn den gunstigste standardleveransen som tilbys av oss) må betale tilbake umiddelbart og senest innen fjorten dager fra datoen da varselet om tilbakekall av denne kontrakten har nådd oss. For denne tilbakebetalingen bruker vi de samme betalingsmidlene som du brukte i den opprinnelige transaksjonen, med mindre annet er avtalt med deg; Du vil ikke i noe tilfelle bli belastet for disse tilbakebetalingsgebyrene.

Vi kan nekte tilbakebetaling inntil vi har mottatt varene tilbake, eller til du har fremlagt bevis på at du har returnert varen, avhengig av hvilken tid som er tidligere.

Du må returnere varene til oss umiddelbart og i alle fall senest fjorten dager fra datoen da du informerer oss om kansellering av denne kontrakten. Fristen overholdes hvis du sender varene før utløpet av perioden på fjorten dager.

Du bærer de umiddelbare kostnadene ved å returnere varene.

Du trenger bare å betale for noe redusert verdien av varene, hvor verdien tapet skyldes en nødvendig for å fastslå arten, egenskaper og funksjon av godshåndtering.

b) Skjema for modelluttak

Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie hiet Vertrag widerrufen wollen, dann Fullen Sie bitte dieses Formular aus und Senden Sie es zurück.)

– Til (Haratech Limited Liability Company, Dillingerstr.6, 89415 Lauingen, Fax: +49 (0) 32226881708 E-post: info@harastuhl.de)

- Jeg / vi (*) opphever herved kontrakten som er inngått av meg / oss (*) for kjøp av følgende varer (*) / levering av følgende tjeneste (*)

- Bestellt am (*) / erhalten am (*)

- Navn des / der Verbraucher (s)

- Anschrift des / der Verbraucher (s)

- Unterschrift des / der Verbraucher (er) (nur bei Mitteilung auf Papier)

- Datum
________________________

(*) Unzutreffendes streichen.

1. Lenke til nettstedet for online tvisteløsning (ODR).

Lenke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Kontakt e-postadressen for online tvisteløsning.

E -post: info@harastuhl.de

7. Garantibetingelser

Kunden har en lovbestemt garantirett, som er endret i henhold til §§ 8, 9 i de generelle vilkårene.

Ytterligere detaljer om garantien finner du i våre vilkår og betingelser.

B. Ytterligere kundeinformasjon om elektronisk inngåelse av en kontrakt

1. Hvordan fungerer det?nieer den nettbaserte kontraktsinngåelsen med oss?

Når du har funnet et produkt i vår nettbutikk som oppfyller dine krav, klikker du på knappen "Legg i handlekurv". Varen blir deretter plassert i handlekurven din.

Når du klikker på "Kasse" -knappen, kommer du til innholdet i handlekurven. Handlekurven vises i en oversikt. I denne handlekurvoversikten kan du legge inn eller endre ønsket antall varer for den respektive artikkelen i "Mengde" -feltet og fjerne artikkelen ved å klikke på "Fjern" -knappen.

Angi leveringsadressen din og eventuelt en annen faktureringsadresse, og velg en betalingsmåte.

Hvis all informasjon er riktig, klikker du på “Kjøp” for å fullføre hele bestillingsprosessen.

Vi vil umiddelbart bekrefte mottakelsen av bestillingen din via e-post.

Våre vilkår og betingelser inneholder også ytterligere informasjon.

2. Lagring av kontraktsteksten og tilgang for kunden

Vi lagrer bestillingsdataene dine og sender dem til deg i mottakelsesbekreftelsen via e-post. Du vil motta vilkårene våre via e-post senest etter kontraktsinngåelsen.

3. Inngangsfeil

Du kan korrigere oppføringene når som helst under bestillingsprosessen ved å bruke "Tilbake" -knappen i nettleseren din, merket med en pil som peker mot venstre og deretter foreta den riktige endringen. Du kan når som helst avbryte hele bestillingsprosessen ved å lukke nettleseren.

4. Kontraktspråk

Du har muligheten til å inngå kontrakter med oss ​​på tysk.

Alternativ tvisteløsning i samsvar med artikkel 14 1 para ODR Regulering og § 36 VSBG ..:

EU-kommisjonen er å tilby en plattform for online tvisteløsning (OS) gir deg https://ec.europa.eu/consumers/odr finne. For å delta i en tvisteløsningsprosedyre før en forbruker voldgift bord vi er ikke nødvendig, og ikke klar.