Privacy

Status: juli 2018

Denne personvernerklæringen forklarer deg typen, omfanget og formålet med behandlingen av dine personopplysninger (heretter kalt "data") av oss og dine rettigheter i denne forbindelse.

1. Hvem er ansvarlig for databehandling og hvem kan jeg kontakte

Ansvarlig i henhold til den generelle databeskyttelsesforordningen er:

HARATECH Ltd
Dillingerstr. 6
DE-89415 Lauingen

Administrerende direktør: Wolfgang Gruber

Telefon: 09072701169
Fax: 032226881708

E -post: info@harastuhl.de
Nettsted: www.harastuhl.de

Hvis du vil protestere mot innsamling, behandling eller bruk av dataene dine i samsvar med databeskyttelsesforskriftene som helhet eller for individuelle tiltak, kan du sende innvending til ovennevnte adresse eller via e-post til ovennevnte e-postadresse.

2. På hvilket juridisk grunnlag behandler vi dine data

Først og fremst vil vi informere deg om det juridiske grunnlaget for databehandlingen vår i samsvar med art. 13 GDPR. Hvis det juridiske grunnlaget ikke er uttrykkelig nevnt i denne databeskyttelseserklæringen, gjelder følgende: Hvis du har gitt ditt samtykke til behandlingen av dine personopplysninger, er hjemmelen art. 6 par. 1 bokstav a og art. 7 GDPR , behandlingen foregår for oppfyllelse Våre tjenester og gjennomføring av kontraktsmessige tiltak samt besvare henvendelser er det juridiske grunnlaget for art. 6 par. 1 bokstav b GDPR; hvis behandlingen utføres for å oppfylle våre juridiske forpliktelser, er det juridiske grunnlaget Art. 6 par. 1 lit. Det juridiske grunnlaget for å ivareta våre legitime interesser er art. 6 par. 1 lit. f GDPR. Hvis behandling av personopplysninger er nødvendig for å beskytte den registreredes eller en annen fysisk persons vitale interesser, tjener artikkel 6 nr. 1 (d) GDPR som juridisk grunnlag.

Hvis behandlingen skjer på grunnlag av ditt samtykke, kan du når som helst trekke tilbake dette med virkning for fremtiden. Du kan sende tilbakekallingen din per post til ovennevnte adresse eller via e-post til ovennevnte e-postadresse.

I tilfelle vi utleverer data til andre personer og selskaper (kontraktbehandlere eller tredjeparter) som en del av behandlingen vår, overfører data til dem eller på annen måte gir dem tilgang til dataene, gjøres dette utelukkende på grunnlag av lovlig tillatelse (f.eks. hvis overføring av dataene til tredjeparter, for eksempel betalingstjenesteleverandører, i henhold til art. 6 par. 1 bokstav b GDPR kreves for å oppfylle kontrakten), har du gitt samtykke, gir en juridisk forpliktelse for dette eller på grunnlag av våre legitime interesser (f.eks. når du bruker agenter, webverter osv. i henhold til art. 6 par. 1 lit. C GDPR).

I tilfelle vi gir tredjeparter i oppdrag å behandle data, gjøres dette på grunnlag av art. 28 GDPR. (såkalt "ordrebehandling").

3. Hvilke data behandles

3.1 Bestillingsprosess

Når du bestiller via nettstedet vårt, samler vi inn for- og etternavn, adresse, fødselsdato, e-postadresse eller telefonnummer (kontaktinformasjon), og avhengig av betalingsmåte, bankinformasjon eller kredittkortopplysningene dine (bankopplysningene). I tillegg samler vi inn dataene på bestillingen din, dvs. hvilke produkter du har bestilt og til hvilken pris (bestillingsdata). Vi trenger disse dataene for å oppfylle kontraktsforholdet, dvs. sende deg de bestilte varene og til gjengjeld for å avgjøre kjøpskravet vårt. Hvis du bestiller via nettstedet vårt, vil kontakt- og bestillingsdataene dine videreføres til vår interne bestillingsavdeling og regnskapsavdeling samt til vår leverandør (DHL). Avhengig av hvilken betalingsmåte du har valgt, vil vi videreformidle bankopplysningene dine til den bestilte betalingstjenesteleverandøren som en del av behandlingen av betalingene. Mer informasjon om de enkelte betalingstjenesteleverandørene finner du under Klausul 9 av denne personvernerklæringen.

Denne behandlingen skjer for å oppfylle våre kontraktsforpliktelser og tjenester i samsvar med artikkel 6 nr. 1 bokstav b. GDPR.

Når vi bruker våre online tjenester, lagrer vi IP-adressen og tidspunktet for den respektive brukerhandlingen. Lagringen foregår på grunnlag av våre legitime interesser, samt brukerne i beskyttelse mot misbruk og annen uautorisert bruk. Disse dataene overføres vanligvis ikke til tredjeparter, med mindre det er nødvendig å forfølge våre krav eller det er en juridisk forpliktelse til å gjøre det i samsvar med artikkel 6 (1) (c) GDPR. Opplysningene slettes etter utløpet av lovfestet garanti og sammenlignbare forpliktelser. Nødvendigheten av lagring av data blir kontrollert hvert tredje år; Når det gjelder lovpålagte arkiveringsplikter, skjer slettingen etter utløpet. Informasjon i en hvilken som helst kundekonto forblir til den blir slettet. IP-adressene anonymiseres eller slettes senest etter 7 dager.

3.2 Cookies

Vi bruker informasjonskapsler på nettsiden vår. Dette gjøres for å kunne fordele henvendelser og krav fra interessenten. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på ditt datasystem. Bruken av informasjonskapsler gjør det mulig for oss å måle frekvensen av sidevisninger og generell navigering. Vi gjør oppmerksom på at noen av disse informasjonskapslene overføres fra vår server til ditt datasystem, hvorav de fleste er såkalte «session cookies». «Session cookies» kjennetegnes ved at de automatisk slettes fra harddisken din etter endt nettleserøkt. Andre informasjonskapsler forblir på datasystemet ditt og gjør at vi kan gjenkjenne datasystemet ditt ved ditt neste besøk (såkalte permanente informasjonskapsler). Hvis nettleseren din tillater det, kan du avvise informasjonskapsler når som helst. Vær oppmerksom på at enkelte funksjoner på denne nettsiden kanskje ikke er tilgjengelige eller bare kan brukes i begrenset grad hvis nettleseren din er satt slik at ingen informasjonskapsler (fra vår nettside) aksepteres.

3.3 hosting

Hostingtjenestene vi bruker tjener til å tilby følgende tjenester: Infrastruktur- og plattformtjenester, datakapasitet, lagringsplass og databasetjenester, sikkerhetstjenester og tekniske vedlikeholdstjenester som vi bruker for å drive dette online tilbudet. For disse formål behandler vi eller vår vertsleverandør dine data på grunnlag av våre legitime interesser i en effektiv og sikker levering av dette online-tilbudet i samsvar med art. 6 paragraf 1 lit.

3.4 Innsamling av tilgangsdata og loggfiler

Vi, eller vår vertsleverandør, samler inn data om all tilgang til serveren som denne tjenesten er lokalisert på (såkalte serverloggfiler) på grunnlag av våre legitime interesser i henhold til art. 6 avsnitt 1 lit. Tilgangsdataene inkluderer dato og klokkeslett for tilgang, navnet på nettstedet du har tilgang til, mengden data som overføres, varsel om vellykket tilgang, nettlesertype og versjon, brukerens operativsystem, den tidligere besøkte siden (såkalt " henvisnings-URL "), IP-adressen og den leverandøren som ber om det. Loggfilinformasjon lagres i maksimalt 7 dager og slettes deretter. Data, hvis videre lagring er nødvendig for bevisformål, er utelukket fra sletting til den respektive hendelsen er endelig avklart.

3.5 Kontakt oss

Når du kontakter oss (f.eks. Via kontaktskjemaet, e-post, telefon eller via sosiale medier), vil dine detaljer (navn, e-postadresse, telefonnummer) bli brukt til å behandle kontaktforespørselen og behandle den i samsvar med art. 6 Para. 1 lit. b) GDPR behandlet i forbindelse med samtykke du har gitt.

Du kan når som helst trekke tilbake dette samtykke uten å oppgi grunner. En uformell e-post til oss er tilstrekkelig. Lovligheten av databehandlingsoperasjonene som ble utført før tilbakekallingen forblir upåvirket av tilbakekallingen.

Dataene du oppgir i kontaktskjemaet, blir værende til du ber oss om å slette det, tilbakekalle ditt samtykke til lagring eller formålet med datalagring gjelder ikke lenger (f.eks. Etter at forespørselen din er behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser - spesielt oppbevaringsperioder - forblir upåvirket. Vi videreformidler ikke disse dataene uten ditt samtykke.

4. Hvor sikre er dataene mine

Av sikkerhetsgrunner krypteres og overføres alle dataene du gir oss ved hjelp av SSL (Secure Socket Layer) -metoden. SSL er et velprøvd krypteringssystem som brukes over hele verden, ved hjelp av hvilken nettleseren din krypterer dataene dine automatisk før de sendes til oss. Du kan gjenkjenne en kryptert forbindelse ved at adresselinjen i nettleseren endres fra “http: //” til “https: //” og ved å låse symbolet i nettleserlinjen.

5. Hvilke rettigheter har jeg som registrert?

Du kan når som helst

 • i samsvar med art. 15 GDPR, motta informasjon om dataene du har lagret eller behandlet av oss
 • I samsvar med art. 16 i databeskyttelsesforordningen kan du be om korrigering av dataene dine eller, i samsvar med art. 17 GDPR, sletting av dataene dine
 • be om begrensning av behandlingen av dataene dine i samsvar med art. 18 GDPR
 • motsette seg behandlingen av dine data i samsvar med art. 21 i GDPR
 • kreve overførbarheten av dataene dine i samsvar med art. 20 GDPR
 • Send inn en klage til datatilsynet i samsvar med art. 77 GDPR. Din kompetente tilsynsmyndighet er hjemstedet ditt. En liste over tilsynsmyndighetene finner du her: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

6. Innvendingsrett

Hvis vi behandler personopplysningene dine på grunnlag av våre dominerende legitime interesser i samsvar med art. 6 par. 1 S. 1 lit. f GDPR, har du rett til å motsette deg behandlingen av dine personopplysninger i samsvar med art. 21 GDPR, forutsatt at det er grunner til dette som oppstår fra din spesielle situasjon, eller som du motsetter deg direkte post. I sistnevnte tilfelle har du en generell rett til innsigelse, som vi vil implementere uten å spesifisere en bestemt situasjon. Hvis du ønsker å benytte deg av din innsigelsesrett, en e-post til e-postadressen til den ansvarlige for databehandling er tilstrekkelig.

7. Hvor lenge lagres dataene mine?

Dataene som behandles av oss vil bli slettet eller begrenset i behandlingen av dem i samsvar med art. 17 og 18 GDPR. Så snart dataene ikke lenger er nødvendige for det tiltenkte formålet og slettingen ikke er i konflikt med noen lovbestemte lagringskrav, vil dataene som er lagret av oss, bli slettet. Hvis dataene ikke blir slettet fordi de er nødvendige for andre lovlig tillatte formål, vil behandlingen av dem være begrenset. Dette betyr at dataene er blokkert og ikke behandles for andre formål. Dette gjelder for eksempel data som må oppbevares av kommersielle eller skattemessige årsaker. I henhold til lovkrav i Tyskland foregår lagringen spesielt i 6 år i henhold til § 257 Abs. 1 HGB og i 10 år i henhold til § 147 Abs. 1 AO.

8. Hvilke tjenester og innhold fra tredjeparter er integrert?

Vi bruker innholds- eller tjenestetilbud fra tredjepartsleverandører innenfor vårt online-tilbud basert på våre legitime interesser (dvs. interesse for analyse, optimalisering og økonomisk drift av vårt online-tilbud i henhold til art. 6 par. 1 lit. Integrer tjenester som som videoer eller skrifttyper (heretter ensartet referert til som "innhold"). Dette forutsetter alltid at tredjepartsleverandører av dette innholdet oppfatter IP-adressen til brukeren, siden de ikke ville kunne sende innholdet til nettleseren din uten IP-adressen. IP-adressen kreves derfor for å vise dette innholdet. Hvis du vil forhindre overføring av data til tredjepartsleverandører, har du muligheten til å deaktivere den respektive tjenesten. For å gjøre dette må du deaktivere JavaScript-funksjonen i nettleseren din.

Følgende tredjeparts tjenester og innhold er integrert på nettstedet vårt:

8.1 Google Analytics med anonymiseringsfunksjon

Vi bruker nettanalysetjenesten Google Analytics fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (heretter kalt "Google").

Google er sertifisert under Privacy Shield-avtalen og gir dermed en garanti for at det vil overholde europeisk databeskyttelseslov. Du finner mer informasjon om Privacy Shield-avtalen her:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Analytics bruker informasjonskapsler. Informasjonen generert av informasjonskapselen om bruk av online tilbudet fra brukeren blir vanligvis overført til en Google-server i USA og lagret der. Google vil bruke denne informasjonen på våre vegne for å evaluere bruken av vårt online tilbud fra brukere, for å samle statistikk over aktivitetene i vårt online tilbud og for å gi oss andre tjenester relatert til bruken av dette online tilbudet og internett. Ved å gjøre dette kan pseudonyme brukerprofiler opprettes fra de behandlede dataene.

Vi bruker bare Google Analytics med aktivert IP-anonymisering. Dette betyr at IP-adressen til brukeren blir forkortet av Google i EU-land eller i andre kontraherende stater i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. IP-adressen som overføres av brukerens nettleser, slås ikke sammen med andre Google-data.

Brukere kan forhindre lagring av informasjonskapsler ved å angi nettleserprogramvaren i samsvar med dette. Brukere kan også forhindre Google i å samle inn data generert av informasjonskapselen og relatere til deres bruk av online tilbudet og i å behandle disse dataene ved å laste ned og installere plugin-modulen for nettleser som er tilgjengelig under følgende lenke:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Imidlertid vil vi påpeke at du i dette tilfellet kanskje ikke kan bruke alle funksjonene på dette nettstedet i sin fulle grad.

Som et alternativ til nettleserplugin eller i nettlesere på mobile enheter, vennligst klikk på følgende lenke for å angi en opt-out-informasjonskapsel som vil forhindre fremtidig gjenkjenning av Google Analytics på denne nettsiden (denne opt-out-informasjonskapselen fungererniert bare i denne nettleseren og kun for dette domenet, hvis du sletter informasjonskapslene dine i denne nettleseren, må du klikke på denne lenken igjen):

Deaktiver Google Analytics

For mer informasjon, se Googles personvernregler:

https://www.google.com/policies/privacy/

8.2 Google-skrifter

Dette nettstedet bruker såkalte webskrifter fra leverandøren Google for enhetlig visning av skrifter. Når du ringer opp en side, laster nettleseren de nødvendige nettfonter i nettleserens cache for å vise tekster og skrifter riktig. For dette formålet må nettleseren du bruker koble til Googles servere. Dette gir Google kunnskap om at nettstedet vårt er tilgjengelig via IP-adressen din. Hvis du vil forhindre overføring av data til Google, har du muligheten til å deaktivere tjenesten. For å gjøre dette må du deaktivere JavaScript-funksjonen i nettleseren din.

For mer informasjon, se Googles personvernregler:

https://www.google.com/policies/privacy/

Google er sertifisert under Privacy Shield-avtalen og gir dermed en garanti for at det vil overholde europeisk databeskyttelseslov. Du finner mer informasjon om Privacy Shield-avtalen her:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Bruk av Google Web Fonts skjer i en interesse for en enhetlig og tiltalende presentasjon av våre online tilbud. Dette representerer en legitim interesse i henhold til art. 6 par. 1 lit. f GDPR.

8.3 Fantastisk skrift

Dette nettstedet bruker såkalte webfonter, som leveres av Fonticons, Inc. for ensartet fremstilling av skrifter. Når du ringer opp en side, laster nettleseren dine de nødvendige nettfonter i nettleserens cache for å vise tekster og skrifter riktig.

For mer informasjon, se personvernregler for Fonticons:

https://fontawesome.com/privacy

Font Awesome brukes i interesse for en enhetlig og tiltalende presentasjon av våre online tilbud. Dette representerer en legitim interesse i henhold til art. 6 par. 1 lit. f GDPR.

8.4 Google Maps

Vi har innhold fra den online karttjenesten “Google Maps” fra Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Bruken av Google Maps er i interesse for en tiltalende presentasjon av våre online tilbud og en enkel søkbarhet for selskapet vårt. Dette representerer en legitim interesse i henhold til art. 6 par. 1 lit. f GDPR.

For å bruke funksjonene til Google Maps er det nødvendig å lagre IP-adressen din. Denne informasjonen overføres vanligvis til og lagres av Google på servere i USA. Vi har ingen innflytelse på denne dataoverføringen.

Google er sertifisert under Privacy Shield-avtalen og gir dermed en garanti for at det vil overholde europeisk databeskyttelseslov. Du finner mer informasjon om Privacy Shield-avtalen her:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Du finner mer informasjon om håndtering av brukerdata i Googles personvernregler:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

9. Betalingstjenesteytere

Avhengig av hvilken betalingsmåte du har valgt, på grunnlag av art. 6 par. 1 lit. b. GDPR. For å oppfylle våre kontraktsforpliktelser og tjenester vil bankopplysningene dine bli sendt til følgende leverandør av betalingstjenester som en del av behandlingen av betalinger:

9.1 PayPal

Hvis du betaler med betalingsmåten "PayPal" eller "PayPal Express", vil dataene dine bli sendt til PayPal. PayPal er et tilbud fra PayPal (Europe) S.à.rl & Cie. SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. PayPal overtar funksjonen som en nettbasert betalingstjenesteleverandør og en tillitsmann og tilbyr tjenester for kjøperbeskyttelse.

Personopplysningene som overføres til PayPal er for- og etternavn, kjønn, adresse, telefonnummer, IP-adresse, e-postadresse eller andre data som kreves for ordrebehandling, samt data som er relatert til bestillingen, for eksempel nummeret av varer, varenummer, fakturabeløp, avgifter i prosent og fakturainformasjon. I tillegg får PayPal også navnet på personen hvis PayPal-konto brukes til å utføre betalingen.

Denne overføringen er nødvendig for å behandle bestillingen din med den betalingsmåten du har valgt, spesielt for å bekrefte identiteten din, for å administrere betalingen og for å beskytte mot mislighold og svindel.

Vær også oppmerksom på at PayPal kan videreformidle dine personlige data til tjenesteleverandører, underleverandører eller andre tilknyttede selskaper, i den grad dette er nødvendig for å oppfylle de kontraktsmessige forpliktelsene fra din bestilling, eller personopplysningene skal behandles på vegne av.

Med henblikk på sin egen kredittkontroll overfører PayPal disse dataene til kredittbyråer og mottar informasjon fra dem og om nødvendig kredittverdighetsinformasjon på grunnlag av matematiske-statistiske metoder (sannsynlighets- eller poengsum), hvis beregning inkluderer adressedata , blant annet.

I Tyskland kan dette være følgende kredittrapporteringsbyråer:

 • Accumio Finance Services GmbH, postboks 11 02 54, 30099 Hannover
 • Credireform Boniversum GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss
 • Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Gasstrasse 28, 22761 Hamburg
 • SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden
 • Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstrasse 99, 76532 Baden-Baden

Du finner PayPals gjeldende personvernregler her: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Denne behandlingen skjer for å oppfylle våre kontraktsforpliktelser og tjenester i samsvar med artikkel 6 nr. 1 bokstav b. GDPR.