Avbestillings

Angrerett for forbrukere og eksempler på uttaksskjema

a) Angrerett for forbrukere

Forbrukere - dvs. enhver fysisk person som inngår en lovlig transaksjon for formål som overveiende ikke er kommersielle eller selvstendige næringsdrivende - kan tilbakekalle sin kontraktserklæring for betalte kontrakter på følgende vilkår:

Avbestillings

uttak

Du har rett til å trekke seg i løpet av fjorten dager uten å gi en grunn til denne kontrakten.

Tilbakekallingsperioden er fjorten dager fra den dagen du eller en tredjepart som er oppkalt av deg, som ikke er fraktøren, har eller har tatt de siste varene i besittelse.

For å utøve din angrerett, må du kontakte oss (Haratech Limited Liability Company, Dillingerstr. 6, 89415 Lauingen, telefon: +49 (0) 1713181973, faks: +49 (0) 32226881708 e-post: [e-postbeskyttet]) ved hjelp av en klar erklæring (f.eks. et brev sendt per post, faks eller e-post) om din beslutning om å trekke deg fra denne kontrakten. Du kan bruke det vedlagte uttaksskjemaet for dette formålet, men dette er ikke obligatorisk.

Zur wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Hvis du trekker deg fra denne avtalen, har vi valgt alle betalinger vi har mottatt fra deg, inkludert leveringskostnader (med unntak av merkostnadene som følger av å velge en annen leveringsmetode enn den gunstigste standardleveransen som tilbys av oss) må betale tilbake umiddelbart og senest innen fjorten dager fra datoen da varselet om tilbakekall av denne kontrakten har nådd oss. For denne tilbakebetalingen bruker vi de samme betalingsmidlene som du brukte i den opprinnelige transaksjonen, med mindre annet er avtalt med deg; Du vil ikke i noe tilfelle bli belastet for disse tilbakebetalingsgebyrene.

Vi kan nekte tilbakebetaling inntil vi har mottatt varene tilbake, eller til du har fremlagt bevis på at du har returnert varen, avhengig av hvilken tid som er tidligere.

Du må returnere varene til oss umiddelbart og i alle fall senest fjorten dager fra datoen da du informerer oss om kansellering av denne kontrakten. Fristen overholdes hvis du sender varene før utløpet av perioden på fjorten dager.

Du bærer de umiddelbare kostnadene ved å returnere varene.

Du trenger bare å betale for noe redusert verdien av varene, hvor verdien tapet skyldes en nødvendig for å fastslå arten, egenskaper og funksjon av godshåndtering.

b) Skjema for modelluttak

Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie hiet Vertrag widerrufen wollen, dann Fullen Sie bitte dieses Formular aus und Senden Sie es zurück.)

- Til (Haratech Limited Liability Company, Dillingerstr.6, 89415 Lauingen, Fax: +49 (0) 32226881708 E-post: [e-postbeskyttet])

- Jeg / vi (*) opphever herved kontrakten som er inngått av meg / oss (*) for kjøp av følgende varer (*) / levering av følgende tjeneste (*)

- Bestellt am (*) / erhalten am (*)

- Navn des / der Verbraucher (s)

- Anschrift des / der Verbraucher (s)

- Unterschrift des / der Verbraucher (er) (nur bei Mitteilung auf Papier)

- Datum

________________________

(*) Unzutreffendes streichen.

1. Lenke til nettstedet for online tvisteløsning (ODR).

Link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

Kontakt e-postadressen for online tvisteløsning.

E-post: [e-postbeskyttet]