Odpoved

Pravica do odstopa za potrošnike in vzorec obrazca za odstop

a) Pravica do odstopa za potrošnike

Potrošniki - torej vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel za namene, ki niso pretežno komercialni ali samozaposleni - lahko prekličejo svojo pogodbeno izjavo za plačane pogodbe pod naslednjimi pogoji:

Odpoved

Odstop

Imate pravico do odstopa od pogodbe v štirinajstih dneh brez navedbe razloga to pogodbo.

Obdobje preklica je štirinajst dni od dneva, ko ste vi ali tretja oseba, ki ste jo imenovali vi, ki ni prevoznik, imela ali je prevzela zadnje blago.

Če želite uveljaviti svojo pravico do odstopa, nas morate obvestiti (Haratech GmbH, Dillingerstrasse 6, 89415 Lauingen, telefon: +49 (0)1713181973, faks: +49 (0)32226881708, e-pošta: info@harastuhl.de). jasno izjavo (npr. pismo, poslano po pošti, faksu ali e-pošti) o vaši odločitvi, da odstopite od te pogodbe. Za to lahko uporabite priloženi vzorec obrazca za preklic, vendar to ni obvezno.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Če odstopite od te pogodbe, smo izbrali vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov, ki izhajajo iz vaše izbire drugačnega načina dostave od najugodnejše standardne dostave, ki jo ponujamo morate vrniti takoj in najkasneje v štirinajstih dneh od datuma, ko nas je prejelo obvestilo o odpovedi te pogodbe. Za to poplačilo uporabljamo enaka plačilna sredstva, kot ste jih uporabili v prvotni transakciji, razen če se z vami dogovorimo drugače; V nobenem primeru vam ne bomo zaračunali teh povračil.

Odplačilo lahko zavrnemo, dokler ne prejmemo blaga ali dokler ne predložite dokazila, da ste vrnili blago, kar nastopi prej.

Moraš se takoj in v vsakem primeru najkasneje v štirinajstih dneh od dneva, na katerega so nas obvestijo o vsakem preklicu te pogodbe za nas ali da opravi vrniti blago. Rok je izpolnjen, če pošljete blago pred štirinajstih dneh.

Imate neposredne stroške vračila blaga.

Morate le, da plača za zmanjšano vrednost blaga, kadar je izguba vrednosti zaradi potreben za ugotavljanje narave, lastnosti in delovanja blaga ravnanje.

b) Vzorec obrazca za umik

Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte Dieses Formular aus und sporocilo Sie es zurück.)

– Za (Družba z omejeno odgovornostjo Haratech, Dillingerstr.6, 89415 Lauingen, faks: +49 (0)32226881708 E-pošta: info@harastuhl.de)

- jaz / mi (*) s tem prekličem pogodbo, ki sem jo / nas sklenil (*) za nakup naslednjega blaga (*) / opravljanje naslednje storitve (*)

- Bestellt am (*) / erhalten am (*)

- Name des / der Verbraucher (s)

- Anschrift des / der Verbraucher (s)

- Unterschrift des / der Verbraucher (i) (nur bei Mitteilung auf Papier)

- Datum

________________________

(*) Unzutreffendes streichen.

1. Povezava do spletnega mesta za spletno reševanje sporov (ODR).

Link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

Kontaktni e-poštni naslov za spletno reševanje sporov.

E-pošta: info@harastuhl.de