avbokning

Ångerrätt för konsumenter och exempel på återkallningsformulär

a) Ångerrätt för konsumenter

Konsumenter - dvs. varje fysisk person som slutar en laglig transaktion för ändamål som övervägande inte är kommersiella eller egenföretagare - kan återkalla sin avtalsdeklaration för betalda kontrakt på följande villkor:

avbokning

tillbakadragande

Du har rätt att dra sig tillbaka inom fjorton dagar utan att ge en anledning detta avtal.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, en dem Sie oder ein von von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hatt.

För att kunna utöva din ångerrätt måste du informera oss (Haratech GmbH, Dillingerstrasse 6, 89415 Lauingen, telefon: +49 (0)1713181973, fax: +49 (0)32226881708, e-post: info@harastuhl.de). ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev skickat per post, fax eller e-post) om ditt beslut att frånträda detta avtal. Du kan använda det bifogade exemplet på återkallelseformuläret för detta, men detta är inte obligatoriskt.

För att möta den deadline indragning, är det tillräckligt att du skickar in ditt meddelande om ångerrätt innan ångerfristen.

Folgen des Widerrufs

Om du drar dig ur detta avtal har vi valt alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveransavgifter (med undantag för de extra kostnader som uppstår genom att du väljer en annan leveransmetod än den mest fördelaktiga standardleveransen vi erbjuder måste återbetala omedelbart och senast inom fjorton dagar efter det att meddelandet om din återkallelse av detta avtal har nått oss. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde i den ursprungliga transaktionen, såvida inte annat avtalats med dig; I inga fall debiteras du för dessa återbetalningsavgifter.

Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått varan tillbaka eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varan, beroende på vilket som är tidigare.

Du måste returnera varorna till oss omedelbart och under alla omständigheter senast fjorton dagar från det datum då du informerar oss om uppsägningen av detta kontrakt. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna före utgången av fjorton dagar.

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

Du behöver bara betala för värdeminskning av varorna, där värdeminskning beror på en nödvändig för att förvissa sig, egenskaper och funktion godshantering.

b) Formulär för återkallande

Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann Fullen Sie bitte dieses Formular aus und Senden Sie es Zurück.)

– Till (Haratech Limited Liability Company, Dillingerstr.6, 89415 Lauingen, Fax: +49 (0)32226881708 E-post: info@harastuhl.de)

- Jag / vi (*) återkallar härmed det avtal som jag / oss ingått (*) för köp av följande varor (*) / tillhandahållandet av följande tjänst (*)

- Bestellt am (*) / erhalten am (*)

- Namn des / der Verbraucher (s)

- Anschrift des / der Verbraucher (er)

- Unterschrift des / der Verbraucher (er) (nur bei Mitteilung auf Papier)

- Datum

________________________

(*) Unzutreffendes streichen.

1. Länk till webbplatsen för tvistlösning online (ODR).

Länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

Kontakta e-postadressen för online tvistlösning.

E-post: info@harastuhl.de