Dangos fel:

Yn dangos yr holl ganlyniadau 10

Cadeiriau swyddfa hapchwarae

Mae Gamers yn gyfarwydd â'r ffaith bod popeth yn dda ar ddechrau hapchwarae. Ond ar ôl cyfnod penodol o amser yn y gadair, nid ydych chi'n gwybod sut i eistedd mwyach. Mae popeth, y cefn, y gwddf, y corff cyfan yn brifo. Mae angen cadair hapchwarae go iawn ar pro gamer go iawn sydd am ennill y ras mewn hapchwarae. Ond nid yw pob cadair hapchwarae yn gadair hapchwarae dda. Yn y categori hwn fe welwch gadeiriau swyddfa hapchwarae cyfeillgar yn ôl o HARA CHAIRsy'n dal i fodloni'r gofynion hyn. Bydd ein cynghorwyr arbenigol yn hapus i'ch helpu chi i ddod o hyd i'r gadair hapchwarae iawn ar gyfer eich cefn.

Nid yw pob cadair hapchwarae yn cael ei chreu'n gyfartal

UchelgaisnieMae rter gamer bob amser yn rhoi sylw i'r offer hapchwarae perffaith. Rhaid i'r PC gamer gael y caledwedd gorau, rhaid i'r llygoden hapchwarae gael pwynt pwysau manwl gywir hyd yn oed mewn sefyllfaoedd prysur a rhaid i'r monitor hapchwarae fod yn arbennig hefyd. Ond os ydych chi wir eisiau ennill rhywbeth mewn hapchwarae proffesiynol ac, yn anad dim, aros yn iach, mae angen cadair swyddfa weddus arnoch chi ar gyfer chwaraewyr. Ond nid yw pob cadeirydd swyddfa hapchwarae bob amser yn gadair swyddfa hapchwarae dda. Mae gan y gwahanol gadeiriau swyddfa hapchwarae sydd ar y farchnad ar hyn o bryd wahaniaethau enfawr. Nid yw'r ffaith bod cadeirydd PC yn dod ag edrychiad cadair hapchwarae yn golygu ei fod yn haeddu'r enw cadeirydd hapchwarae. Mae yna gadeiriau gamer mewn gwahanol ystodau prisiau. Ac nid yw'r amrywiadau rhad bob amser yn ddrwg yn awtomatig. Fodd bynnag, dylech edrych yn agosach ar y gadair hapchwarae. Oherwydd os ydych chi'n prynu'n rhad, rydych chi'n prynu ddwywaith - ac mae hyn yn aml yn wir gyda chadeiriau hapchwarae.

Cadair gamer dda - dyna sy'n cyfrif

Mae eistedd o flaen y cyfrifiadur am oriau yn unrhyw beth ond iach. Oherwydd os ydych chi'n eistedd yn anhyblyg am amser hir, ni fyddwch yn gwneud unrhyw les i'ch cefn yn y tymor hir, fel y mae gwyddoniaeth bellach wedi cadarnhau. Yn y pwyntiau canlynol, byddwn yn esbonio'n fyr ac yn gryno yr hyn sy'n bwysig mewn cadair gamer dda.

  • Gellir symud cadeiriau swyddfa gemau da mewn tri dimensiwn: Mae crefftwaith o ansawdd uchel ac ymarferoldeb gwych yn nodweddu cadair gamer. Hyd yn oed yn fwy: trwy ildio i bob symudiad a symud gyda'r corff, mae cadeirydd swyddfa'n cefnogi eistedd deinamig. Yn y modd hwn, gall pro gamers ddal i eistedd yn hamddenol ar ôl oriau a rhedeg y ras.
  • Mae cadeiriau swyddfa gemau da yn dilyn symudiad y cefn: P'un a ydych chi'n plygu ymlaen wrth chwarae gyda'r rheolwr hapchwarae, hongian dros y breichled i'r ochr neu ollwng yn ôl i'r arfwisg, mae cadair hapchwarae dda yn addasu i wahanol symudiadau a safleoedd eistedd eich corff yn barhaol. Mae'r newid rhwng y gwahanol safleoedd eistedd yn lleddfu'r asgwrn cefn a disgiau rhyngfertebrol.
  • Mae cadeiriau swyddfa gemau da yn annog eistedd egnïol: Mae'r gadair hapchwarae orau wedi'i hadeiladu yn y fath fodd fel ei bod bob amser yn cadw'r pelfis ac yn ôl yn symud cyn lleied â phosibl. Mae modiwlau symudol yn sedd y gadair a'r gynhalydd cefn yn symud yn weithredol gyda'r corff yn y gwahanol safleoedd eistedd ac yn gwanwyn ychydig. Mae'r newidiadau cyson, lleiaf posibl mewn ystum wrth eistedd yn cadw'r meinwe gyswllt gyda'r cyhyrau, y tendonau a'r gewynnau yn hamddenol ac yn hyblyg.
  • Mae cadair swyddfa hapchwarae dda yn addasadwy i'w uchder: Gellir addasu'r gadair hapchwarae orau yn ergonomegol i faint a siâp y corff unigol. Felly gellir addasu uchder y sedd yn ogystal â'r cynhalydd pen a'r breichiau. Yn ddelfrydol, wrth eistedd, dylai eich traed fod yn fflat ar y llawr, rhwng KnieMae gwddf ac ymyl blaen y gadair yn ffitio o leiaf dri bys, ac mae'r breichiau uchaf ac isaf yn ffurfio ongl sgwâr gyda'r pen bwrdd. Dylai'r gynhalydd cefn fod yn addasadwy hefyd. Sylw: dylai'r gefnogaeth lumbar fod ar uchder y gwregysnie cyflwr.
  • Mae cadeirydd swyddfa gamer da yn atal problemau yn ôl: Mae problemau cefn a achosir gan ddiffyg ymarfer corff fel arfer yn ganlyniad i eistedd anhyblyg. Wedi'i gopïo'n ystadegol rhwng y sedd a'r gynhalydd cefn, mae'r groes yn stiffens. Mae cadeiriau gamer cyfeillgar yn y cefn yn amddiffyn y disgiau rhyngfertebrol trwy annog symud i eistedd. Mae hyn yn cadw'r meinwe gyswllt yn ystwyth, mae'r disgiau rhyngfertebrol yn cael eu maethu a gall y gwaed gylchredeg.
  • Mae cadeiriau swyddfa gemau da yn lleddfu problemau cefn presennol: Mae eistedd ansymudol fel arfer yn arwain at boen cefn. Mae cadair gamer dda felly'n dileu eistedd statig ac yn gwrthweithio'r diffyg ymarfer corff cronig trwy eistedd i mewn yn ergonomig optimaidd. Gyda llawer o safleoedd eistedd yn newid, mae'r disgiau rhyngfertebraidd yn cael eu maethu'n ffisiolegol trwy gyfnewid hylif osmotig - ac felly'n swyddogaetholnieYn y tymor hir, maent yn perfformio'n well fel elfen glustogi asgwrn cefn y gwanwyn.

Cadeiriau gamer ergonomig ar gyfer enillwyr

Modelau cadeiriau swyddfa gemau o HARA CHAIR yn perthyn i'r segment pris canol i bris uchaf ac wedi'u cynllunio'n arbennig ar gyfer cyfnodau hir o eistedd. Ym mhob cadeirydd swyddfa o HARA CHAIR mae'r sedd hollt wedi'i hintegreiddio fel safon. Dim ond y gefnogaeth gefn ergonomig sy'n wahanol. Y modelau NIE ac mae NWL, er enghraifft, nid yn unig yn meddu ar y sedd wedi'i rhannu ond hefyd y gynhalydd cefn wedi'i rannu. Mae hyn yn wahanol i'r modelau ZEN-LS, ZEN a CAE, y mae eu cynhalydd cefn caeedig yn cefnogi'r rhanbarth meingefnol yn arbennig yn effeithiol. Yr HARA CHAIR Mae gan y model ZEN-LS badin integredig hyd yn oed. Mae'r gefnogaeth lordosis hon yn lleddfu'r asgwrn cefn meingefnol. Mae'r model ZEN-LS yn arbennig o addas ar gyfer pobl sydd â golau i bant cryf yn ôl neu ar ôl disg herniated i gynnal yr asgwrn cefn. Mae siapiau ergonomig y modelau ZEN a CAE hefyd yn cynnal y lwynau yn ogystal â'r ysgwyddau ac yn gyffyrddus iawn oherwydd eu padin. Mae'r model CAE, cadeirydd gweithredol, yn ddelfrydol i bobl dal a thrwm eistedd arno diolch i'w sedd gyffyrddus iawn, cynhalydd cefn uchel ac adeiladu sefydlog.

Nid yw cadeirydd swyddfa hapchwarae "y" yn bodoli

Mae pa fodel yw "y" cadeirydd swyddfa hapchwarae iawn i chi yn dibynnu ar eich gofynion personol. Mae pwysau corff yn chwarae rhan yma, yn ogystal â thaldra. Os ydych eisoes wedi cael disg torgest yn asgwrn cefn meingefnol, gallech elwa o gefnogaeth meingefnol. P'un a ydych chi'n teimlo bod y padin S yn rhan isaf y cefn yn gyfforddus, gallwch chi roi cynnig arno gartref gyda thywel neu obennydd wedi'i rolio.

Archeb yn HARA CHAIR Siopa ar-lein gadair eich swyddfa gemau. Bydd ein staff yn hapus i'ch cynghori a byddant yn cysylltu â chi ar unwaith dros y ffôn neu e-bost. Gadewch inni wybod eich taldra a'ch pwysau. Ac os ydych chi'n dioddef o broblemau cefn, byddai'r wybodaeth hon hefyd yn berthnasol ar gyfer dewis y cadeirydd swyddfa cywir.

Rydym yn gwirio ar eich rhan a ydych wedi dewis y model cywir. Rydym am sicrhau bod y model yn cwrdd â'ch gofynion ergonomig ac orthopedig. Dim ond ar ôl ymgynghoriad personol y byddwn yn anfon cadeirydd eich swyddfa atoch.